שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

"סירוב בלתי סביר" של בנק ליתן שירות

מאת: גלעד נרקיס,עו"ד -משרד עו"ד   |   19.09.2019


קישור לפורום שאלות ותשובות : גלעד נרקיס - משרד עורכי דין


תא(חי') 44158-05-18 חוסאם משריקי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ סניף נצרת (093)   (פורסם בנבו, 11.8.19)

בית המשפט הורה לבנק לפתוח למבקש הפועל בתחום של ניכיון שיקים חשבון בבנק לאחר שקבע כי סירוב הבנק לפתוח את החשבון אינו סביר.

נסיבות המקרה: התובע הפועל בתחום ניכיון השיקים, פנה לבנק דיסקונט בבקשה לפתוח אצלו חשבון לנותן שירותים פיננסיים. הבנק ביקש מהתובע להתייצב בסניף וכן להמציא מסמכים הנדרשים לשם פתיחת החשבון. התובע שיתף פעולה עם הבנק, הגיע לסניף והמציא את המסמכים המבוקשים. הבנק מצידו דחה שוב ושוב את מתן התשובה לתובע, עד שלבסוף דחה את בקשתו וסירב לפתוח לו חשבון בטענה כי לא ענה על כל השאלות שנתבקש. התובע פנה לבנק וביקש ארכה קצרה להשלמת הפרטים הנדרשים, ומשלא נענה הגיש תביעה נגד הבנק למתן צו עשה כנגד הבנק לפתוח עבורו חשבון. במסגרת התביעה הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן התובע ישלים את הפרטים והמסמכים הנדרשים לבנק לשם ביצוע בדיקה נוספת של בקשת התובע לפתיחת חשבון. התובע  שיתף פעולה עם הבנק ענה על כל השאלות שנשאל, צירף כל מסמך שנתבקש והבהיר כל דבר אשר נדרש ממנו, אעפ"כ החליט הבנק לדחות את בקשתו בטענה כי לא קיבל תשובה עניינית לכל שאלותיו.

בית המשפט קבע כי פתיחת חשבון בנק היא זכות בסיסית וחיונית. כן ציין בית המשפט כי מאחר והבנקים הינם הגורם היחיד אשר הוענקה לו הזכות ליתן שירות חיוני זה, הרי שהזכות לסרב ליתן שירות הוגבלה באמצעות סע' 2(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981 (להלן:"חוק הבנקאות") הקובע כי אסור לבנק לסרב "סירוב בלתי סביר" ליתן שירות בנקאי. עוד קבע בית המשפט כי בגדר סע' זה ישנן 2 הוראות המתירות לתאגיד בנקאי לסרב סירוב סביר לאי מתן שירות:

1.  "מסלול כללי" (סע' 2(א) לחוק הבנקאות)- כאשר במסגרת מסלול זה המקרים בהם ייחשב סירוב כ"סירוב סביר" הינם:

 א. התנהגות בלתי הוגנת בניהול החשבון באופן שעלול לגרום נזק לבנק או לציבור בכללותו.

 ב. התנהגות אישית לא הוגנת של בעל החשבון כלפי פקידי הבנק.

 נטל ההוכחה לסבירות הסירוב מוטל על הבנק, וככל שעוצמת הפגיעה בזכות רבה יותר, יש לדרוש ראיות טובות יותר.

במקרה בו הבנק מנמק את החלטתו שלא ליתן שירות בשל הנמקה הקשורה להלבנת הון, על הבנק להצביע על ראיות טובות המצביעות על מעשים ופעולות קונקרטיות שיש בהם כדי לבסס חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה ואין די בהעלאת חשש כללי.

 2. "מסלול מיוחד" (סע' 2(ד) לחוק הבנקאות) – במסגרת מסלול זה על הבנק להוכיח כי קיימת מדיניות מאושרת בבנק המצדיקה את הסירוב למתן שירות בנקאי. גם כאן הנטל מוטל על הבנק ועליו להצביע על ראיות טובות ומעשים קונקרטיים שיש בהם כדי לבסס חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה בהתאם למדיניות הספציפית.

בית משפט הדגיש כי הליך "הכר את הלקוח" הנהוג בבנק נועד לקבוע את רמת המסוכנות כדי שהבנק יוכל לנקוט בכל הפעולות להפחתת הסיכון שהענקת השירות הבנקאי, ואין די בקיומן של נורות אזהרה באשר ללקוח או פעילותו כדי להוביל להגבלת פעילות או אי פתיחת החשבון. סירוב לפתיחת חשבון הינו האחרון בקשת האפשרויות העומדות בפני הבנק כאשר קודם לכן עליו לנסות ולנקוט בפעולות של פיקוח ופעולות אקטיביות אחרות להפחתת הסיכון.

בנסיבות המקרה קבע בית המשפט כי התובע שיתף פעולה עם הבנק וסיפק את המידע שהתבקש ממנו וכי חשש הבנק לפתוח חשבון לתובע הינו חשש ערטילאי שאינו מבוסס כלל, ולפיכך סירוב הבנק לפתוח את החשבון אינו נחשב כסירוב סביר, ובית המשפט הורה לבנק לפתוח חשבון לתובע.