שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי

מאת: גלעד נרקיס,עו"ד -משרד עו"ד   |   03.06.2019עשא (צפת) 2461-06-18 נתנאל לוי – קפה לנדוור נ' בנק הפועלים קריית שמונה (פורסם בנבו, 7.5.19)

ערעור שהוגש בהתאם לסע' 10 לחוק שיקים ללא כיסוי התקבל בחלקו לאחר שהוכח כי בין הבנק ללקוח היה נוהג לפיו הבנק כיבד שיקים אף כאשר החשבון היה בחריגה ממסגרת האשראי המאושרת, ובלבד שחריגה זו כוסתה לאחר מספר ימים. כן נקבע כי התקיימו "נסיבות חריגות" בהן ניתן לבטל שיקים ממניין השיקים שסורבו משיקולי צדק.

נסיבות המקרה: חשבון המערער בבנק המשיב הוגבל לאחר שסורבו בו 14 שיקים. המערער עתר לבית המשפט בבקשה כי יורה לגרוע ממניין השיקים המסורבים את כל השיקים אשר סורבו וזאת בשל חוסר תום לב של הבנק והתנהלות בניגוד לנוהג מוסכם שהיה בינו לבין הבנק לפיו, הבנק כיבד שיקים אף כאשר חשבון הבנק חרג ממסגרת האשראי המאושרת, כאשר המערער דאג לכיסוי החריגה תוך מספר ימים. בנסיבות אלו טען המערער כי קמה לו עילה מכח סע' 10(א)(3) לחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981 מאחר והיה לו יסוד סביר להניח כי הייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק מכח הסכם. מנגד טען הבנק כי לא היה כל נוהג כזה בינו לבין המערער לכיבוד שיקים בחריגה וכי היה על המערער לפעול במסגרת המאושרת ולהימנע מחריגה. כן טען הבנק כי באי כיבוד השיקים פעל בתום לב ובהתאם לחוק ולהוראות בנק ישראל.

בית המשפט דן בשאלה האם אכן היה קיים נוהג בין המערער לבנק אשר הקים למערער הסתמכות כי על הבנק לפרוע שיקים גם כאשר החשבון בחריגה ממסגרת האשראי. בפסק הדין הובהר כי הנטל להוכיח כי היה ללקוח "יסוד סביר" להניח כי היה על הבנק לפרוע את השיקים בנסיבות אלו מוטל על המערער וכי מדובר על מבחן אובייקטיבי המשולב עם היסוד הסובייקטיבי המתייחס ללקוח המסויים והנסיבות הספציפיות העומדות בפני בית המשפט.  

בית המשפט קבע כי המערער הוכיח כי בשלושה חודשים אשר קדמו לסירוב 6 מהשיקים, הייתה קיימת בין המערער לבנק התנהלות חוזרת של כיבוד שיקים על אף שהייתה חריגה ממסגרת האשראי, וכי רק מספר ימים לאחר פרעון השיקים הופקדו כספים לכיסוי החריגה. כך למעשה, חריגה מהמסגרת המאושרת בחשבון הייתה למעשה ההתנהלות הרגילה בחשבון ולא חריגה. לאור זאת, קבע בית המשפט כי המערער הוכיח "היסוד הסביר" הנדרש לקיום נוהג בינו לבין הבנק ואשר מכוחו הייתה לו ציפיה לגיטימית כי הבנק יכבד גם שיקים אלו שסורבו. עוד ציין בית המשפט כי ניתן היה להגיע למסקנה דומה מכח שיקולי צדק. בית המשפט הביע דעתו כי יש לאמץ פרשנות תכליתית של הוראות חוק שיקים ללא כיסוי המאפשרת הגעה לתוצאה צודקת ונכונה וזאת באמצעות קביעה כי עילות הביטול הקבועות בחוק שיקים ללא כיסוי אינן מהוות רשימה סגורה, וניתן בנסיבות חריגות, לבטל הבאתו של שיק במניין שיקים שסורבו משיקולי צדק. בכך אימץ בית המשפט את עמדתו של השופט יצחק עמית במאמרו "חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א- 1981". בנסיבות המקרה דנן נקבע כי המערער הוכיח התנהלות בנקאית תקינה באשר דאג תמיד לעמוד בהתחייבויותיו, להסדיר החריגות ולהחזיר הלוואות שנטל ואף דאג לתשלום השיקים לצדדי ג'. בנסיבות אלו, נקבע כי התקיימו ה"תנאים המיוחדים" המצדיקים את הפעלת שיקול דעתו של בית המשפט לחרוג מרשימת העילות הקבועה בסע' 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, מטעמי צדק.

באשר ליתרת השיקים נקבע כי אלו סורבו כדין לאחר שנשלל המשך קיומו של הנוהג המתיר חריגה מהמסגרת המאושרת וזאת מאחר וכבר סורבו 6 שיקים בחשבון, ניתן למערער מכתב התראה והוא חתם על התחייבות שלא לחרוג עוד מהמסגרת המאושרת בחשבון.