שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט ביטל ערבות להלוואה, וקבע כי הנתבע הוכיח שלא הבין את משמעות ההתחייבויות עליהן חתם

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   29.11.2018

 


קישור לפורום שאלות ותשובות: גלעד נרקיס משרד עורכי דין

 תאמ (ת"א) 43165-12-16 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' יגאל ריבלניק (פורסם בנבו, 14.11.18)

 

הבנק תבע את הנתבע בסך 30,744 ₪ בגין ערבותו להלוואה של צד ג'.


הנתבע טען להגנתו, כי בעת שחתם על הערבות היה עולה חדש, ולא שלט בשפה העברית. בנוסף טען, כי במעמד החתימה, לא נמסרו לנו פרטים מהותיים בדבר המשמעות של החתימה על הערבות, והמשמעות של היות הדירה נשוא הערבות – דירה בדמי מפתח שלא ניתן לשעבדה.

בית המשפט קיבל את טענות הנתבע, לפיה הבנק הטעה אותו בכך שלא גילה לו פרטים מהותיים הנוגעים לערבותו להלוואה, וכי לאור הטעיה זו דינה של הערבות להתבטל.

בית המשפט דחה את טענת הבנק, כי יש ליישם במקרה זה את החזקה שנקבעה בפסיקה לפיה אדם שחותם על מסמך - חזקה עליו שהבין את תוכנו ונתן את הסכמתו לאמור בו. חזקה זו איננה חלוטה, והחותם רשאי לסתור אותה.

במקרה דנן הבנק תרגם לרוסית רק חלק מהמסמכים נשוא הערבות. משכך קבע ביהמ"ש, כי אי-תרגום כלל המסמכים מהווה הטעיה, ובנוסף נקבע, כי העובדה שהבנק תרגם מסמכים מסוימים מעידה, כי הבנק היה מודע לכך שהנתבע אינו שולט בשפה העברית ואינו מבין את משמעות ההתחייבויות עליהן חתם בעברית.