שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית כנגד בנק דיסקונט בגין חיוב ריבית גבוהה מהמותר בהלוואות

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   22.11.2018

תצ (ת"א) 27496-06-15 סלע - שיכון, ייזום וניהול נדל"ן בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 1.11.18)

אושר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בה נטען, כי הבנק הפר הסכמי הלוואות צמודות מדד שהעמיד ללקוחותיו, וגבה ריבית פיגורים בניגוד להסכמים אלה.

נטען בבקשה, כי ריבית הפיגורים המקסימאלית שרשאי היה הבנק לגבות מלקוחותיו הייתה ריבית אפקטיבית בשיעור של 17%, אך בפועל, הבנק גבה ריבית אפקטיבית בשיעור של 18.3891% ריבית שנתית.

הצדדים הגיעו להסדר פשרה, שאושר ע"י בית המשפט, לפיה הבנק יפצה כל מי שנטל הלוואה צמודת מדד וחויב בריבית פיגורים, החל מ-7 שנים קודם להגשת הבקשה, ויעמיד סך של 2,000,000 ₪ שישולמו ללקוחות בהתאם לבדיקה פרטנית לגבי כל לקוח, וככל ותיוותר שארית, היא תועבר כסעד לטובת הציבור.