שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית כנגד בנק דיסקונט בגין חיוב ריבית גבוהה מהמותר בהלוואות

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   22.11.2018

תצ (ת"א) 27496-06-15 סלע - שיכון, ייזום וניהול נדל"ן בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 1.11.18)

אושר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בה נטען, כי הבנק הפר הסכמי הלוואות צמודות מדד שהעמיד ללקוחותיו, וגבה ריבית פיגורים בניגוד להסכמים אלה.

נטען בבקשה, כי ריבית הפיגורים המקסימאלית שרשאי היה הבנק לגבות מלקוחותיו הייתה ריבית אפקטיבית בשיעור של 17%, אך בפועל, הבנק גבה ריבית אפקטיבית בשיעור של 18.3891% ריבית שנתית.

הצדדים הגיעו להסדר פשרה, שאושר ע"י בית המשפט, לפיה הבנק יפצה כל מי שנטל הלוואה צמודת מדד וחויב בריבית פיגורים, החל מ-7 שנים קודם להגשת הבקשה, ויעמיד סך של 2,000,000 ₪ שישולמו ללקוחות בהתאם לבדיקה פרטנית לגבי כל לקוח, וככל ותיוותר שארית, היא תועבר כסעד לטובת הציבור.

 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן