שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

האם די בחותמת חברה על גבי שיק בכדי לאפשר לאוחז בשיק להנות מכל החזקות הקיימות למחזיק בשטר?

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   15.11.2018
קישור לפורום שאלות ותשובות: גלעד נרקיס - משרד עורכי דין

 


ת"א (ת"א) 51659-05-15 ספי יוסף נימנו נ' מאץ-מור ניהול מסעדות בע"מ (פורסם בנבו, 7.10.18)

התובע הגיש תביעה בגין שיק של החברה הנתבעת בסך 100,000 ₪ שמועדו חלף, וטענת ההגנה העיקרית מצד הנתבעת הייתה, כי החתימה על השיק מזויפת.

מנהל הנתבעת טען, כי התובע יצר עמו קשר, ואמר שהוא מחזיק את השיק המדובר ושלח לו צילום השיק. בתגובה השיב לו מנהל הנתבעת, כי מעולם לא נתן שיק זה, אינו מכיר את שם הנפרע, וכי זו לא החתימה שלו.

מנהל הנתבעת לא הכחיש,  כי השיק חתום בחותמת החברה, אך טען שהחתימה על גבי השיק אינה שלו.

בית המשפט
דחה את טענת התובע, לפיה משיש בידו שיק עם חותמת הנתבעת, הוא נהנה מכל החזקות הקיימות למחזיק בשטר. נקבע, כי היה על התובע להוכיח או כי מדובר בחתימתו של מנהל הנתבעת, או כי החתימה הושמה על ידי מאן דהו אחר, לפי הרשאה של מנהל הנתבעת – אך התובע לא הביא ראיה כלשהי כי אחד משני אלה נעשה.


בנוסף לכך, מתוצאות בדיקת פוליגרף הן של התובע והן של מנהל הנתבעת עלה, כי לא ניתנה הרשאה של מנהל הנתבע למתן השיק של הנתבעת לתובע.


עוד קבע בית המשפט, כי התובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח את טענתו בדבר האישור למסירת השיק נשוא התובענה, בין השאר, מאחר שלא עמד על חקירתו של כל עד אפשרי בעניין.


  לאור האמור דחה בית המשפט את התביעה.