שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט דחה תביעה שטרית בשל שימוש חסר תום לב של מלווה בזכותו

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   20.09.2018

תא (ת"א) 36405-09-16 א.ר.א.ב. בונוס בע"מ נ' אדלה הימן (פורסם בנבו, 8.8.18)

בעלי דירות החליטו לבצע בשני בניינים פרויקט של תמ"א 38 בייזום עצמי, ולצורך כך הוקמה חברה. החברה נטלה הלוואה מהתובעת בסה"כ כ-2.6 מיליון ₪, ובתמורה מסרו בעלי הדירות לתובעת שטר חוב בסכום לעיל, וכן המחאה של כל בעל דירה על חלקו היחסי בחוב.

בשלב מסוים עלה הפרויקט על שרטון, ואחת מבעלי הדירות, היא הנתבעת, סירבה לכניסת יזם חיצוני, ועל רקע זה הגישה התובעת את המחאתה, ולצורך סילוק חובה בעבור ההלוואה.

הנתבעת טענה, כי התובעת חדלה בכך שלא השתמשה לצורך פירעון ההלוואות בבטוחות בנקאיות שהפקידה החברה אצל התובעת למטרה זו.

בית המשפט קבע, כי בהתנהגותה של התובעת – המתכחשת לקיומן של בטוחות ולטענות הנתבעת בעניין; שנמנעה מליתן מידע בעניין לנתבעת עובר להגשת התובענה, וטענה כי המינוח בהסכם הלוואה שקבע המחאה בנקאית הינו טעות ואמור היה להיכתב המחאה - יש בכדי להוות סיכול של זכות הסברוגציה (תחלוף) של הנתבעת.

משכך דחה בית המשפט את התובענה, וקבע כי התובעת בעצמה גרמה לפקיעת הערובות שהיו בשליטתה המלאה, ועל כן עומדת לנתבעת הגנת חוק הערבות, מכח עיקרון תום הלב בחוק החוזים, ומכח דיני הנזיקין.

 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן