שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

שימוש בלתי סביר של תאגיד בנקאי בסמכויותיו מכח חוק איסור הלבנת הון

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   23.08.2018

תק (ת"א) 3470-12-17 פריד אזרייק נ' לאומי קארד בע"מ (פורסם בנבו, 25.7.18)

התובע,  רופא במקצועו, ביקש למשוך כספים באמצעות כרטיס האשראי שבבעלותו מחשבון הבנק הפרטי שלו, בעיר שכם, אולם קיבל הודעה כי אין אישור למשיכת הכספים. התובע יצר קשר עם הנתבעת, לאומי קארד, אך היא סירבה לאשר לו את המשיכה, בטענה ל"סיבות ביטחוניות".

התובע טען כי הנתבעת נהגה כלפיו בחוסר תום לב, והתנהלות זו של התובעת גרמה לו לנזקים. מנגד טענה הנתבעת, כי סירובה נובע ממדיניות איסור הלבנת הון שלה, וכי מדובר באיסור גאוגרפי ולא באיסור פרסונלי.

בית המשפט קיבל באופן חלקי את התביעה וקבע, כי באופן כללי, צו איסור הלבנת ההון, מטיל על תאגיד בנקאי חובות דיווח בלבד, והתאגיד הבנקאי אינו מוסמך לקבוע אם אכן מדובר בפעילות של הלבנת הון או מימון טרור, אלא עליו אך לדווח לרשות, שתחליט האם לפעול בהתאם למידע. כמו כן, רשאי התאגיד הבנקאי, במקרים מסוימים, להפסיק פעילות לקוח, אך הפסקת פעילות צריכה להיות סבירה.

בהתייחס למקרה הספציפי קבע בית המשפט, כי הנימוק שהעלתה הנתבעת, אינו משכנע ואינו סביר, וכאמור אינו עולה בקנה אחד עם המסגרת הנורמטיבית, ומשכך נפסק, כי על לאומי קארד לפצות את התובע בסך של 3,000 ₪.
 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן