שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

נדחתה תביעת חוב של בנק, מאחר שהבנק התרשל וכיבד שיקים של חברה שלא נחתמו ע"י מורשה חתימה

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   02.08.2018

תא (ת"א) 45013-03-13 בנק מזרחי טפחות בעמ נ' אייסברג 21 בעמ (פורסם בנבו, 15.5.18)

בנק מזרחי טפחות הגיש תביעה נגד חברה ונגד עובד של החברה שערב בערבות בלתי מוגבלת לחובות החברה, וזאת בגין יתרת חוב בסך של 116,805 ₪.

הערב טען, כי החברה הורתה לבנק לכבד שיקים החתומים ע"י מורשה חתימה בלבד, אך בשלב מסוים גרעה החברה את מורשה החתימה מיכולתו לחתום בשם החברה. חרף האמור, ולאחר גריעת מורשה החתימה, כיבד הבנק 11 שיקים המסתכמים לסך של 236,838 ₪ שאינם חתומים ע"י מורשה חתימה. משכך טען הערב, כי עומדת לו טענת קיזוז בסכום השיקים לאור הפרת הבנק את הוראות החברה.

הבנק טען, כי אמנם אישר 8 מתוך 11 השיקים, אך ביצע זאת כדין.

בית המשפט קיבל את טענת הקיזוז של הערב, דחה את התביעה , וקבע כי הבנק התרשל באופן חמור תוך הפרת חובת תום הלב.