שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט ביטל אי-כיבוד שיק לאור התנהלות הבנק שהיוותה עילה להסתמכות הלקוח

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   26.07.2018

עש"א 12858-12-17 גמא שיווק ופתרונות פיננסיים  בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 3.7.18)

חברה ערערה על החלטת בנק הפועלים לא לכבד שיק, וטענה כי התנהלות הבנק מהווה הסכמה מכללא. 
לטענת החברה, הבנק נהג להמתין יום למחרת הצגת שיקים לפירעון עד להפקדת כספים או המחאות לחשבונה, וזאת כדי שהחברה תוכל לפרוע את השיקים שהביאו את החשבון לחריגה ממסגרת האשראי.
הבנק מצידו טען כי לא היה סיכום לעניין כיבוד שיקים שבמועד הצגתם בחשבון אין יתרה מספקת.

בית המשפט קיבל את הערעור לאור הודאתה של נציגת הבנק בהתנהלות המתוארת, ועל אף שמדובר בהתנהלות שהינה לפנים משורת הדין, וזאת מפני שהבנק נהג כך פעמים רבות. 
בנוסף נקבע, כי הבנק לא הקפיד על הנהלים לפיהם שם המוטב בשיק אמור להיות זהה לשם בעל החשבון, ונהג בגמישות רבה בעניין זה.