שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

אימתי מותר לבנק לגבות עמלת פירעון מוקדם של הלוואה

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   22.07.2018

עש"א (ת"א) 31676-07-16 בנק הפועלים בע"מ נ' עוה"ד עדי פיגל וחגי אולמן מנהלים מיוחדים של קמור בע"מ

מדובר בחברה שנקלעה להליכי חדלות פרעון, ובהמשך מונו לה מנהלים מיוחדים. החברה נטלה אשראי מהבנק במסגרת שלוש הלוואות. בשלב מסוים, דרש הבנק את פרעון מלוא החוב של החברה כלפיו לרבות עמלת פרעון מוקדם. החברה דחתה בקשת הבנק בכל הנוגע לחיובה בעמלה זו.

בהמשך לאמור, הגיש הבנק למנהלים המיוחדים תביעת חוב בגין עמלת הפרעון המוקדם, אך זו נדחתה, והבנק ערער לבית המשפט בגין החלטת המנהלים המיוחדים. לטענת הבנק, גם אם הוא יזם את הפרעון המוקדם, עדיין יש לחייב את החברה בעמלה, שכן הפרעון המוקדם מסב נזק כלכלי לבנק.

בית המשפט דחה את ערעור הבנק וקבע, כי ההוראה הרלוונטית המתירה עמלת פרעון מוקדם חלה מקום שהלווה יוזם את הפרעון המוקדם, ולא הבנק. יתר על כן, לא נכללו בהסכמי ההלוואה של החברה הוראות ספציפיות המאפשרות גביית עמלה זו. עוד נקבע, כי בהליכים של חדלות פרעון, ראוי ליתן פירוש דווקני לחיוביו של החייב, באופן שיוכרו רק חיובים מפורשים.