שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובות הגילוי של בנק כלפי ערבים

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   05.07.2018

ע"א 43233-10-17 נעאמנה נ' בנק ערבי ישראלי בע"מ (26.8.18)

ערב חתם על כתב ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת חברה בה החזיק במניות. בהמשך, החברה לא החזירה הלוואה שנטלה מהבנק, ומשכך תבע הבנק תבע את הערב בגין סך החוב כולל ריבית פיגורים, שהסתכמו לכ-1.2 מיליון ₪. בית משפט שלום קיבל את תביעת הבנק, והערב הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

טענותיו העיקריות של הערב בערעור היו, כי הבנק הפר חובות גילוי בנוגע לערבותו; כי הבנק ידע שהוא התנתק מהחברה, מכר מניותיו בה, והקים עסק חדש; וכי ממסמכי הבנק עולה שהבנק לא ראה בו כערב.

בית המשפט קיבל באופן חלקי את הערעור וקבע, כי אכן הבנק הפר את חובת הגילוי בכך שלא הודיע למערער אחת לשנה אודות הערבות וסכומה, ואף לא יידע את המערער על אי עמידת החברה בחובותיה, ועל השינוי לרעה במצב החברה. עוד בית המשפט קבע, כי נזקיו של המערער מתבטאים בסכומי הריבית שנדרש לשלם מיום הפרת חובת הגילוי ע"י  הבנק, לכן יש לשלול מן הבנק את הריבית החריגה המוסכמת, מן היום שבו הועמדה ההלוואה ועד ליום מתן פסק דינו של בימ"ש שלום.

לאור האמור, בית המשפט המחוזי קבע, כי יש להפחית מסך חובו של המערער כ-100,000 ₪.