שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

האם מוטלות על בנק חובות בהתייחס לביטוח חיים במשכנתא שנרכש מחברת בת של הבנק?

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   27.05.2018

ת"ת 7890-01-18 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' גבריאלוב (פורסם בנבו, 10.5.18)
בני הזוג נטלו הלוואת משכנתא מהבנק, וביטחו אותה בחברת בת של הבנק, למקרה של פטירת אחד מבני הזוג. לאחר זמן מה, בעלה של הלקוחה נפטר, והלקוחה ביקשה לסלק את יתרת ההלוואה באמצעות הביטוח. לפתע הבנק טען, כי הפוליסה בוטלה טרם לכן בשל אי*תשלום דמי ביטוח. אולם הלקוחה טוענת, כי לא הודיעו לה אודות ביטול הפוליסה, ושמפני שמדובר בביטוח בשליטת הבנק, מדובר בהתנהלות חסרת תום לב.

בית המשפט קיבל את התנגדות וקבע, כי בנסיבות בהן חברת הביטוח בשליטת הבנק, והבנק נמנע במופגן מלפעול כלפי סוכנות הביטוח, יש לזקוף זאת לחובתו של הבנק, ובנוסף נקבע, כי הגנה לכאורית לפחות בטענת הלקוחה, כי קיים תנאי מקפח בחוזה ההלוואה, לפיו הבנק פטור מלדרוש או לתבוע מחברת הביטוח את תשלום תגמולי הביטוח.