שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט דחה תביעה לתשלום על סך של חצי מיליון ש"ח בגין הלוואה משום שלא עמדה בדרישת הכתב

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   24.12.2017

The court rejected a claim for payment of half a million shekels in respect of a loan because it did not meet the written document's demand


 The plaintiff filed a claim for payment in the amount of NIS 500,000 in respect of a loan granted to the defendant, which it alleges was not returned, and the claim was rejected due to non-compliance with the law.


ת"א (ת"א) 38964-02-16 י.ס.ד. סרור בע"מ נ' רוברט חגולי (פורסם בנבו, 26.11.2017)

התובעת הינה חברה העוסקת, בין היתר, בניכיון צ'קים ובהעמדת הלוואות כספיות ברשיון משרד האוצר. הנתבע הינו איש עסקים אמיד, שהיה לקוח התובעת ונטל ממנה הלוואה בסך של 500,000 ₪.

ההלוואה לא הוחזרה לתובעת במועד ולאחר מתן דחיות של פירעון ההלוואה, הבהירה התובעת לנתבע כי לא תינתן דחייה נוספת וכי עליו לפרוע את קרן ההלוואה לא יאוחר ממועד מסוים.

הנתבע טען מנגד כי התובעת, העוסקת במתן הלוואות כדרך עיסוק לא קיימה אחר הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, לפיו היא מחויבת לערוך הסכם הלוואה בכתב, ולמסור עותק ממנו ללווה. עוד נטען, כי יש בידיו של הנתבע מסמך בחתימת מנהל התובעת לפיה מלוא החוב הוחזר לידיה ואין כל חוב כלפיו או כלפי התובעת.

דיון:

נקבע- התובעת לא צירפה לכתב התביעה הסכם הלוואה ולמעשה התובעת הודתה כי נתנה את ההלוואה ללא כל מסמך בצידה. בעניין זה טען מנהל התובעת כי סבור היה שהחוק חל רק על סכומי הלוואה הנעים בין 5,000 ₪ ל- 20,000 ₪, דבר הנוגד את החוק במפורש.

בית המשפט פסק כי אין חולק שהתובעת נותנת הלוואות במסגרת עיסוקה, ולפיכך החוק חל על ההלוואה נשוא תביעה זו. כמו כן, אין ספק כי התובעת לא קיימה את הוראות החוק, בכך שנמנעה מלערוך הסכם הלוואה בכתב ולכלול בו את כל הפרטים הנדרשים בחוק, וזאת תוך עשיית דין לעצמה וזלזול בחוק. בהתאם לפסיקה, הוראת החוק היא קוגנטית ולא ניתן להתנות עליה (ת"א ת"א (מחוזי) 3129 צוניאשוילי נ' מיסטר מאני ישראל (1997)).

בית המשפט קבע כי בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי בענין בס שלאחר מכן אושררה גם בבית המשפט העליון (ברע"א 2132/09 אברהם אריה נ' ארנון בס) משהמלווה אינו עומד מחד בדרישות החוק ומאידך הוא טוען כי אינו חייב דבר, כי אז יש לדחות תביעת המלווה, וכך גם נעשה במקרה דנן.

בית המשפט הבהיר במקרה דנן כי אילו היה מדובר במקרה שבו הנתבע אינו מכחיש את החוב ומסתמך בטענות ההגנה שלו אך ורק על אי עמידת המלווה בדרישות החוק, כי אז תחושת הצדק תביא את בית המשפט לבחון לעומק את פרטי ההלוואה ותבחן האם וכמה על הנתבע להשיב מאותה הלוואה. בית המשפט הסתמך על פסק דין שניתן בע"א 41627-02-17 עאיד דוירי נ' סלימאן חביש (פורסם בנבו, מיום 12.06.17) שם נקבע כי דברי בית המשפט העליון בענין בס נועדו למקרים מיוחדים המעוררים תחושה של חוסר צדק, בהם ברור כי מקבל ההלוואה מבקש להתחמק מפירעון ההלוואה אותה קיבל מסיבות טכניות בלבד, שאם לא תאמר כן, יהפכו החוק והוראותיו לאות מתה וחרף חשיבותו של החוק וחרף דבריהם החריפים של בתי המשפט בעניין הפרת הוראות החוק, לא תהיה לו כל משמעות מעשית, שכן כל מלווה בשוק האפור הישר בעיניו יעשה ביודעו כי יוכל להיפרע את ה"מגיע" לו חרף הפרת הוראות החוק. יחד עם זאת, למרות שבית המשפט דחה את התביעה מכוח זה שהתובעת לא עמדה בחוק, עדיין בית המשפט ציין כי במקרה זה, משבחן את טענות שני הצדדים, ואפילו למרות העובדה שהנתבע הודה כי קיבל את ההלוואה אך טען כי פרע אותה, הרי שמדובר בטענה מסוג "הודאה והדחה", שנטל ההוכחה מוטל על המעלה אותה, הרי נוכח מסמך שהציג הנתבע שהיווה אישור חד משמעי לפירעון החוב, בכך הרים הנתבע את נטל ההוכחה המוטל עליו והיה מקום לדחות את התביעה אף מסיבה זו, וזאת למרות שבית המשפט ציין כי אצל שני הצדדים מצא סתירות ואי-אמירת האמת.

בסופו של דבר- התביעה נדחתה הן עקב אי עמידת ההלוואה בהוראות החוק, ואף מעבר לכך - עקב הוכחת פירעון ההלוואה ע"י הנתבע.