שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הבנק הינו נאמן של כספי הציבור וכאשר נודע לבנק כי הוטעה, זכאי (ואף חייב) הוא להימנע מהתאבדות כלכלית

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   13.11.2017

הבנק הינו נאמן של כספי הציבור וכאשר נודע לבנק כי הוטעה, זכאי (ואף חייב) הוא להימנע מהתאבדות כלכלית

נדחתה תביעה נגד בנק דיסקונט ובנק לאומי, שטענה שהבנקים הפרו את התחייבויתיהם, בכך שלא הזרימו אשראי לחברה שהייתה זקוקה להבראה. ביהמ"ש קבע כי הבנקים הוטעו ופעלו כדין.

ת"א (ת"א) 2684-09-12 קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 16.10.2017)

קבוצת משקיעים התאחדה במטרה לנסות להבריא חברה כושלת לשיווק מוצרי אופנה. כחלק מהתכנית העסקית שהגו המשקיעים, הוסכם בינם לבין שני בנקים, אשר החברה הייתה חייבת להם כספים, כי הבנקים יעניקו לחברה אשראי בנקאי נוסף, כדי לסייע בהליך הבראתה. המשקיעים הזרימו לחברה 20 מיליון ש"ח כתור צעד ראשון, על פי ההסכם. אולם אז סירבו הבנקים להעניק לחברה את האשראי המובטח בתואנה כי נודע להם, כי המשקיעים מכרו את כל נכסי החברה ובכך סיכלו את סיכוייה להשתקם.

המשקיעים (יחד עם החברה) הגישה תביעה לבית המשפט נגד הבנקים על סך 25 מיליון ש"ח בטענה שהבנקים ביצוע תרגיל "עוקץ בנקאי". הבנקים טענו כי אין להטיל דופי בהחלטתם, שהתקבלה משיקולים כלכליים נכונים ונועדה למנוע מ"כסף טוב" ללכת אחר "כסף רע", בחברה שרוקנה מנכסיה והגיעה למצב של חדלות פרעון, לאחר כניסת המשקיעים לתמונה.

המחלוקת העיקרית בתיק זה הייתה- האם מדובר במקרה מובהק של "עוקץ בנקאי", שבא לידי ביטוי בהחלטת הבנקים שלא לכבד את ההסכם ולהפר את התחייבויותיהם, או שמא מדובר בהפעלת שיקול דעת עסקי נאות מצד הבנקים, שנוכחו לדעת כי חל שינוי מהותי במצבן של החברות, אשר סיכל כל אפשרות לקיים את ההסכם ואילץ אותם לחזור בהם מהסכמתם?

 

דיון:

נקבע- בנק משמש כנאמן על כספי ציבור והוא מופקד על יציבות המערכת הבנקאית ועל שמירת חוסנה הכלכלי. הבנק אינו מוסד פילנטרופי. שיקוליו במתן הלוואות או בהקצאת מסגרות אשראי הם שיקולים כלכליים ועסקיים גרידא. מחובתו של בנק לבחון היטב את השקעותיו ולהימנע ממתן אשראי לעסק שעתידו נחרץ. לבנק מוקנה שיקול דעת להפסיק הזרמת אשראי, כאשר מתברר כי ללקוח אין יכולת החזר על פי מכלול נתוניו (ע"א 1507/11 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אלבס). קבלת אשראי מהבנק אינה זכות מוקנית ללקוח. לא אחת נפסק, כי מערכת היחסים שבין הבנק ללקוח מטילה, מעצם הגדרתה, חובת אמון על הבנקים... אלא שלחובה זו קיימים גבולות וסייגים. הבנק פועל למטרות רווח, ועל כן מובן כי לא יוכל להציב את אינטרס הלקוח קודם לאינטרס שלו בכל מצב ובכל מחיר.

לשאלה האם הפרו הבנקים את ההסכם, ענתה כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי בשלילה הן בהיבט החוזי והבן בהיבט העסקי. "בהיבט החוזי, ככל שנכרת הסכם בהתנהגות בין הצדדים, ואיני סבורה כי מדובר בהסכם... אלא לכל היותר בהבנות שהושגו, מצויים אנו בסיטואציה של טעות או הטעיה, שכן לכל הדעות התחזית ששימשה בסיס להסכמת הצדדים הובילה לטעות (משותפת במקרה הטוב) או להטעיה (של הבנקים ע"י המשקיעים) בכל הנובע לנכונותה ולסיכויי התממשותה.... כאשר התגלה לבנקים, כי מדובר בטעות שהמשקיעים ידעו או היו צריכים לדעת עליה, או בהטעיה מצד המשקיעים (כטענת הבנקים), אשר הציגו להם תחזית שכלל לא נבדקה ואף חיסלו את כל פעילויות החברה, היו הבנקים זכאים ואף חייבים להימנע מלהמשיך במתווה העסקה. כל התנהלות אחרת הייתה שקולה להתאבדות כלכלית ולהמטת שואה עצמית על הבנקים...

בהיבט העסקי- מצויים אנו במתחם שיקול הדעת העסקי המוקנה לבנק כתאגיד מסחרי.... כלל שיקול הדעת העסקי, הלקוח מתחום דיני החברות, ישים בהשאלה, גם לענייננו. בנק, ככל תאגיד אחר, מוסמך לקבל החלטות עסקיות והחלטותיו חסינות מפני ביקורת שיפוטית בהתמלא התנאים הרלוונטיים הבאים: האחד- ההחלטה התקבלה בתום לב (סובייקטיבי), השני- ההחלטה התקבלה לאחר עיון בנתונים ושקילת השיקולים הרלוונטיים ולכך אוסיף תנאי שלישי רלוונטי- ההחלטה התקבלה מתוך רצון להגן על אינטרס לגיטימי של הבנק ושל ציבור החוסכים, שהפקידו את כספם בחזקתו."

לקראת סיום ציין בית המשפט כי בימים בהם נחשפים מקרים של בנקים שפעלו בחוסר שיקול דעת עסקי נאות, או העניקו אשראי לגורמים חסרי יכולת פירעון, בימים בהם היקף הכשלון הבנקאי הוביל להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הענקת אשראי חסר תקדים ללקוח חסר יכולת פירעון, משיקולים בלתי ברורים – יש לברך על החלטתם של שני בנקים, שסירבו ללכת בעיניים עצומות אחרי קבוצת משקיעים ולהעניק לחברה חסרת יכולת החזר וריק מתוכן, אשראי של עשרות מיליוני שקלים. הפסדי התובעות, ככל שאלה כן קיימים, לא נגרמו בשל התנהגותם של הבנקים, אלא בשל התנהלותה של קבוצת משקיעים, שהחליטו להשקיע בחברה קורסת, מבלי שערכו לה בדיקת נאותות, על סמך תחזית "ורודה" ושקרית, שאותה הציגו בפני הבנקים, וכאשר נוכחו כי אפסו סיכוייהם להרוויח מהשקעתם, חיסלו את כל פעילות החברה ורוקנה אותה מתוכן.