שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט קבע כי תובע אינו יכול להסתיר זהות מלווים.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   29.10.2017

ת"א (אש') 31506-12-15 ל.ש. פיוניר טכנולוגיות ותקשורת בע"מ נ' דני אספירו גרקוביץ (פורסם בנבו, 22.10.2017)

השאלה המשפטית: האם חייב הנתבע בפירעון שיקים שמסר לתובעת, שיקים אשר לטענת התובעת נמסרו לה לצורך פירעון הלוואות שניתנו לתובע וכן לתשלום שכר טרחה בגין שירותי הנהלת חשבונות.

העובדות

התובעת הגישה לביצוע בתיק הוצל"פ 15 שיקים בחתימת הנתבע בסכום קרן של 198,765 ש"ח (לפי מועדי השיקים כולם ניתנים לפירעון). התובעת הינה חברה העוסקת במתן שירותי הנהלת חשבונות וליווי פיננסי.

הנתבע והתובע היו שותפים במיזם מסוים. במסגרת זו הנתבע היה לווה כספים מהתובע ובתמורה היה מפקיד בידי התובע שיקים בין אם רשומים עליהם סכומים ובין אם ריקים. הנתבע טוען כי התובע היה מוסיף לסכום הקרן סכומים שנעו בין 15 ל-30 אחוזים. כמו כן טען לזיוף חלק מהשיקים (מבחינת תאריכי הפירעון). התובע מבחינתו טען כי הוא עצמו לווה כספים ממלווים אחרים כדי להלוות כסף ללווה. כלומר, התובע בעצמו היה "צינור" להעברת כספים ללווה. בסוף 2014 התקיימה פגישה בנוכחות המלווים, התובע והנתבע וסוכם כי הנתבע ישלם ריבית שנתית של 12 אחוז.

 דיון:

נקבע- טען הנתבע כי בקשת הביצוע אינה מגלה עילה מאחר ולא מולאה כנדרש. נקבע כי אין חובה על זוכה לפרט מה התמורה שניתנה כנגד השיקים וזאת לאור חזקת התמורה בפקודת השטרות.

התובע לא גילה את זהות המלווים. העובדה כי התובעת בחרה לא לחשוף את זהות המלווים לטענתה ולמעשה היא זו אשר העבירה לנתבע כספים, הופכת אותה למעשה למלווה לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (להלן: "החוק"). אם לשיטת התובעת היא רק הייתה צינור להעברת הכסף לגורמים אחרים, אזי לא עומדת חזקת התמורה ועליה להוכיח בנוסף כי נגרם לה נזק בכך ששילמה לאותם גורמים סכומים העולים על הסכום ששילם לה הנתבע.

אמנם הנתבע לא העלה טענות מפורשות לפי חוק זה, אולם בית המשפט לא יכול להתעלם מעסקאות שמבוצעות בדרך זו ולכאורה נועדו לעקוף את הוראות החוק. נהפוך הוא, בית המשפט מחויב לפי סעיף 9 לחוק לעורר שאלות ביחס לתנאי ההלוואה, גם אם לא נטענו על ידי הצדדים. טענה התובעת כי החוק לא חל עליה שכן שימשה רק "צינור" ולכן אינה "מלווה" לפי ס' 1 לחוק. נקבע- גם אם נכונה הטענה כי התובעת שימשה רק כצינור למתן ההלוואות לנתבע, בהעדר המלווים הרי נכנסת היא לגדר מלווה לפי החוק.

נקבע כי גם אם אין באי עמידה בהוראות החוק כשלעצמה כדי להביא לדחיית התביעה, יש להטיל על המלווה את החובה להוכיח את כל פרטי ההלוואה השנויים במחלוקת בין הצדדים, ביניהם את סכום ההלוואה ומועדה, סכומי ההחזר ומועדיהם סכומי הריבית והאם השטרות נמסרו בגין הריבית או בגין הקרן.

מכיוון שהיו חסכים גדולים בפרטי ההלוואה (כולל הסכם כתוב וכולל ההסכמה על ריבית 12%), נקבע כי לא הוכחו תנאי ההלוואה. בבחינת מכלול נסיבות העניין יש לחייב את הנתבע רק בהשבת קרן ההלוואות, בניכוי הסכומים ששילם, ואף ללא הפרשי הצמדה וריבית.

לעניין חמישה שיקים שנערך בהם שינוי בתאריך הפירעון- לא הוכח כי השינוי בוצע על ידי הנתבע או בהסכמתו ועל כן התביעה ביחס לשיקים אלה נדחתה.