שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

עקרונות הצעת חוק אשראי הוגן - הסכם בכתב

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס www.narkis-law.com   |   13.04.2017

1.       הסכם הלוואה- חייב להיות בכתב ? [סעיף 2 לחוק]

האם מדובר בדרישה מהותית (בדומה לסעיף 8 לחוק המקרקעין), וכי אז בהיעדר הסכם הלוואה בכתב, אין כל תוקף להתקשרות הצדדים בהסכם הלוואה, ועל כן, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות אינו חל על ההתקשרות בין הצדדים או שמא מדובר בדרישה צורנית, וכי אז פרשנות זו תביא למצב שאם נערך חוזה בע"פ בין הצדדים, ניתן יהיה ליישם אותו על הלווה ועל המלווה ובכך למנוע מצב משפטי בעיתי, בו יש הסכם בע"פ בין הצדדים ולא ניתן להחיל עליו את החוק.

*סייג לסעיף - דרישת הכתב אינה חלה על מלווה שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק [סעיף 15(א)].

§         בהצעת חוק החדש (תיקון מספר 3) מוצע, כי סעיף זה לא יחול על מלווה שהוא יחיד הנותן הלוואה שלא דרך עיסוק לקרובו.

§         בדברי ההסבר לתיקון החוק (תיקון מספר 3), נאמר, כי נמצא כי יש מקום להחריג את החובות הקבועות בסעיפי החוק לגבי מלווים יחידים הנותנים לקרוביהם הלוואה שלא דרך עיסוק, שכן מדובר בנטל שאין הצדקה להטילו במצבים כאלה. גם שם החוק שונה מחוק הסדרת הלוואות חוק בנקאיות לחוק אשראי הוגן.

§         חלק מהותי מהוראות החוק לא יחולו על מלווה יחיד שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק. מוצע להקים חזקה כי מלווה שנתן הלוואה למי שאינו קרוב משפחתו כמי שנתן הלוואה דרך עיסוק אלא אם כן הוכיח המלווה אחרת.

§         לדיון: ההוראה מעבירה את נטל ההוכחה לעניין שאלת העיסוק. הקשיים-עובדתית, לא רק במקרים בהם קיים קשר משפחתי ניתנת הלוואה שלא "בדרך של עיסוק".