שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בנק לא יכול לסרב ליתן לנש"מ שירותים בנקאיים

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס www.narkis-law.com   |   13.04.2017

ת"א 41885-02-16 בן יעקב נגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ניתן ביום 13.12.2016 _מחוזי מרכז, השופטת הלית סילש).

התובע, נש"מ, ביקש להעביר את פעילותו העסקית לפתח תקווה, ופנה לסניף המקומי בבקשה לפתיחת חשבון.

הבנק סרב ולא הציג בפניו את הטעמים או הנתונים אשר שימשו בסיס להחלטתו.

נפסק:

מקום בו הבנק אינו מציג את הטעמים או הנתונים המשמשים בסיס להחלטתו שלא להיעתר לבקשה לפתיחת חשבון בנק, לא ניתן להורות כי מדובר בהחלטה סבירה.

הנטל להוכיח כי מדובר בהחלטה סבירה ובסירוב סביר מוטל על הבנק ומאחר והבנק לא הציג את הטעמים והראיות לסירובו לפתוח לתובע חשבון, הרי שהבנק לא עמד בנטל והתביעה התקבלה.

עוד נקבע" "בית המשפט אינו מהווה חותמת גומי לפעילותו של גורם כלשהו, והפרשנות אותה ביקש הבנק לייחס בנסיבות אלו להוראות סעיף 2 לחוק הבנקאות, נמצאה על ידי כבלתי סבירה בעליל.

אין מקום לפרש את הוראת סעיף 2....המתירה לבנק לקבל את ההחלטה בדבר פתיחת החשבון, לאחר מכן לבחון את סבירות אותה החלטה, ועל בסיס זה להודיע כי די בכך".