שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס www.narkis-law.com   |   13.04.2017

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

מטרת החוק היא למנות רגולטור פיננסי אשר יסדיר את ענף נותני שירותי המטבע, ואת ענף האשראי החוץ מוסדי, תחומים אשר כיום או אינם מוסדרים כלל או מוסדרים באופן שאינו מספק.

בחוק ניתנו לרגולטור החדש הסמכויות הנדרשות לפקח על גופים אלו באופן שיביא מחד, לפיתוחם וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום מתן השירותים הפיננסיים, ומאידך ימנע מגורמי פשיעה וגורמים עבריינים מלעשות בהם שימוש למטרות בלתי חוקיות.

החוק מרחיב את ההגדרה הקיימת כיום של 'נותני שירותי מטבע' ומחליפה בהגדרה של 'מתן שירותים פיננסיים' וכן מוצע להגדיר מונח חדש של 'נותני שירותי אשראי' כמי שעוסקים במתן שירותים פיננסיים בעלי רכיב אשראי, דוגמת מתן הלוואות וניכיון. עוד מוצע להרחיב את הגדרות המונחים 'אמצעי תשלום' ו'נכס פיננסי' כך שיכללו את כלל אמצעי התשלום המסורתיים , כרטיסים נטענים ומטבעות וירטואליים.

החוק חל על כל אחד מהעוסקים בתחום של מתן שירותים פיננסיים תחול דרישת רישיון בהתאם להיקף הפעילות אותה הוא מבצע (רישיון למתן שירות בנכס פיננסי/רישיון למתן אשראי).

סוג אחד של רישיון יהיה רישיון בסיסי, אשר יאפשר למחזיקים בו לתת  שירותים פיננסיים בהיקף מצומצם.

הסוג השני יהיה רישיון מורחב, אשר יאפשר למחזיקים בו לתת שירותים בהיקף משמעותי יותר. 

 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן