שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הרפורמה בתחום האשראי החוץ בנקאי - כללי

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס www.narkis-law.com   |   13.04.2017

הרפורמה בתחום האשראי החוץ בנקאי

 

אנו ניצבים בפתח תקופה חדשה ומאתגרת לשוק האשראי במדינת ישראל. נראה כי חברות אשר ישכילו לנצל הזדמנות חד פעמית זו יהפכו עד מהרה ל"בנקים קטנים" אשר ישמשו כמתחרים רציניים למערכת הבנקאות הקיימת כיום. שוק האשראי נשלט כיום באופן בלעדי על ידי המערכת הבנקאית.

כעת ונוכח הרפורמות אשר יפורטו להלן נראה כי המחוקק השכיל להבין כי רק באמצעות תחרות ומתן גב "ושם" חיובי לשוק האשראי החוץ בנקאי, תוכל להיות המהפכה בשוק האשראי ותחרות האמיתית שתוביל לירידה במחירים.

בעקבות המלצות הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים, הועלו על ידי הממשלה מספר הצעות חוק, המצויות בשלבי חקיקה שונים, שמטרתן ליישם את המלצות הועדה ולנקוט בשורה של צעדים הנדרשים להגברת התחרות ולהפחתת הריכוזיות בתחומי השירותים הבנקאיים ושירותים פיננסיים נוספים.

כאמור הצעות חוק אלו, נועדו להביא, בסופו של תהליך, להכנסת "שחקנים" חדשים לתחרות באספקת שירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים, לרבות באמצעות הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי האשראי מן הבנקים וכן צעדים משלימים והסרת חסמים לקידום התחרות כאמור.