שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

נספח א לבקשת הרישיון - נספח א' - הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס   |   13.04.2017

בנספח זה יתבקש מבקש הרישיון להצהיר ולאפשר לרגולטור לקבל פרטים אודותיו


אני הח"מ (שם פרטי, שם משפחה)                                    בעל/ת (  ת.ז  /  דרכון  ) (יש להקיף את האפשרות המתאימה) מספר                                      המשמש/ת בעסק                                     בתור (יש לסמן את האפשרות המתאימה):

        מבקש/ת הרישיון;

        שותף/ה במבקש הרישיון;

        נושא/ת משרה במבקש הרישיון;

        בעל/ת השפעה במבקש רישיון שהוא יחיד;

        בעל/ת שליטה במבקש רישיון שהוא תאגיד;

        בעל/ת עניין במבקש רישיון שהוא תאגיד;

 

מסכים/ה שמידע אודותיי יועבר מהמרשם הפלילי לידי המפקח על נותני שירותים פיננסים או מי מטעמו, בכל עת, בכפוף להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

 

 

 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן