שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הלוואה חוץ בנקאית - טענת כפייה ועושק

31.01.2014

בית המשפט התיר למבקשת להתנגד לביצוע שיקים במסגרת תביעה בסדר דין מקוצר על רקע טענות של התקשרות בכפיה והפרת הוראות החוק להסדרת הלוואת חוץ-בנקאיות.

 

תט (אשד') 30039-06-13 עליזה שרן נ' סימון בן דוד [פורסם בנבו] (16.12.2013)

 

לטענת המבקשת, תחילתה של הפרשה היא בהלוואות שניתנו על-ידי המשיב לאחיינה. הלוואות אלו, כך נטען, נשאו ריבית גבוהה, ששיעורה המדוייק לא היה ידוע ללווה מעולם. במסגרת ההלוואות נמסרו למלווה שיקים לבטחון ע"י הלווה ואימו, אשר סוחרו לצד ג', שותפו של המלווה. שיקים אלו נתפסו על-ידי המשטרה. משכך, דרש המלווה מהלווה את פירעונה המיידי של ההלוואה, או לחילופין, מסירת שיקים לביטחון מהמשיבה (כשהוא נוקב בשמה), תוך איומים קשים. המבקשת ניאותה למסור את השיקים משראתה את המצוקה הקשה בה שרויה אחיינה, וכי הם ניתנו לבטחון בלבד. אמו של הלווה, גיסתה של המבקשת ביקשה לסייע לבנה לסגור את כל חובותיו למשיב, ולשם כך שילמה למשיב את מלוא סכום החוב באמצעות משכנתא שלקחה. לטענת המשיבה, על אף שהלווה ידע שלכאורה אינו חייב למלווה כספים נוספים – המשיך לשלם לו הלווה למלווה כספים נוספים על פי דרישה, וזאת מאחר ש"פחד ממנו פחד נורא" כדבריו. היות ולשיטתה המבקשת ההלוואה נפרעה – היה על הלווה להשיב לה את השיקים כפי שהוסכם ביניהם. אולם הלווה, כך נטען, פעל בבריונות, איים על חיי הלווה עד שנאלץ להסתתר בחו"ל, ונטל בכוח כלי-רכב ורכוש של המשפחה.

המבקשת טענה שמדובר בהלוואה חוץ-בנקאית שחל עליה החוק להסדרת הלוואת חוץ בנקאיות, וההתקשרות מהווה הפרה בוטה של החוק בהיעדר הסכם הלוואה ובכלל. לגופו של חוב, טענה המבקשת כי שולו למלווה סכומים העולים פי כמה על כספי ההלוואה, ועל סכום השיקים שמסרה לבטחון. כן טענה המבקשת כי מסירת השיקים נעשתה תחת לחץ ואיומים על חיי אחיינה-הלווה, ומכא שרשאית היא לבטל את הסכמתה שניתנה שלא מרצון חופשי.

בית המשפט קיבל את הבקשה והתיר למבקשת להתגונן לאחר דיון שהתקיים במעמד הצדדים במסגרתו נחקרה המשיבה, הלווה ואימו על תצהיריהם.  בית-המשפט ביאר כי בשלב דיוני זה, לא יקבע עובדות או יברר את המצב העובדתי לאשורו. חקירת המבקש תיעשה על-מנת להציל מפיו מידע שימוטט את הגנתו על-פי התצהיר. נטל ההוכחה המוטל על המבקש להתגונן הוא קל מאוד, ויש להתיר לו להתגונן כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה. ככלל, ניתנת רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן במסגרת בירור התובענה לגופה. המבקשת בענייננו, והמצהירים מטעמה, פירטו בפירוט הנדרש את השתלשלות העניינים העובדתית, וטענותיהם לא קרסו בחקירתם. בשלב דיוני זה – לא ניתן לשלול את גרסתה וטענותיה של המבקשת, הן לגבי טענת הכפיה, והן לגבי טענות ההגנה הקשורות בחוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות. מכאן, ניתנה למבקשת הרשות להתגונן.