שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חוק הלוואות חוץ בנקאיות לא חל על מסירת שיק

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   16.01.2014

הלוואה חוץ בנקאית

בית המשפט קיבל את תביעתו של מלווה ואוחז בשיק, וקבע כי החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות לא חל במערכת היחסים בין מלווה חוץ-בנקאי, לבין אדם שמשך שיק לטובתו במטרה לפרוע את חובו של הלווה.

 

תא (כ"ס) 36404-10-11 יצחק שלום נ' ליעד שטרצר עו"ד [פורסם בנבו] (30.12.2013)

במקרה זה נידונה תביעתו של מלווה חוץ-בנקאי האוחז בשיק, כנגד מושך השיק. לטענת הנתבע,  השיק נמסר לתובע על ידו לשם פירעון הלוואה שנתן לאחיו. בעוד שוררת הסכמה בדבר מטרתו מסירת השיק, חלוקים הצדדים ביניהם ביחס לשאר העובדות. התובע טען כי הנתבע פנה אליו מיוזמתו בבקשה לפרוע את הלוואת אחיו, במוסרו לידיו את השיק נשוא התביעה, ללא כל תנאי או הסכם בכתב. הנתבע טען כי התובע הוא זה שיזם את הפניה אליו, לאחר שהתרשם ממצבו הקשה של אחיו. במסגרת פניה זו הציע התובע לנתבע שינסה להגיע להסדר עם גורמים בשוק האפור, יסדיר את פירעון ההלוואה בעצמו, ולצורך כך ביקש מהנתבע לקבל לידיו את השיק נשוא התביעה שישמש לכיסוי ההוצאות ; כך הנתבע. לטענת הנתבע, הוא קיבל את ההצעה אולם הציב לה שני תנאים: הראשון – שהשיק יימסר לתובע לבטחון בלבד, כדי שאם ישלם לגורמים בשוק האפור יוכל להיפרע מהשיק, והשני, כי יוזמן לכל פגישה בין התובע לבין מי מנושי אחיו, ושהתשלום לא ייעשה שלא בנוכחותו בכדי שיוכל לפקח על ביצועו באופן אישי. תנאים אלו, כך הנתבע -  לא מולאו - ויתר על כן – טען כי התובע לא טרח לציין בפניו שהוא מלווה חוץ-בנקאי, ושהוא עצמו נושה של אחיו באמצעות חברה שדרכה ניהל את עסקיו. הנתבע הצהיר ששלח לבנק מכתב ובו הורה על ביטול השיק, משראה שהתובע לא פעל כמוסכם – אולם השיק חולל מסיבה א.כ.מ .

התנגדות הנתבע לביצוע השיק מבוססות בעיקרה על הטענה כי לא קוימו התנאים האמורים.

כן טען הנתבע כי החוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות חל על ההלוואה, וכי הוא ערב להלוואת אחיו כלפי התובע הלכה למעשה. משכך, עומדות לו ההגנות מכוח סעיפים 11 ו-12 (הגנות כנגד אוחז בשטר, והגנות ערב להלוואה, בהתאמה).

בית המשפט דן בעניין התנאים במסירה שקיומם נטען על ידי הנתבע, וקבע כי הנטל להוכיח כי השיק נמסר "על תנאי", מהו התנאי, וכי התנאי לא קויים -  מוטל על המושך מכוח סעיף 20(ג) לפקודת השטרות. בעניין זה, נקבע כי הנתבע לא עמד בנטל האמור. 

בעניין תחולת החוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, קבע בית המשפט כי החוק לא חל במקרה זה, היות והנתבע אינו הלווה (ולכן אין תחולה ישירה לסעיף 11), וכן אינו ערב להלוואה (ומכאן שאין תחולה לסעיף 11 באמצעות סעיף 12). כמו כן, דחה בית המשפט את טענת הנתבע, הנסמכת על פסק-הדין בעניין ע"א (ת"א) 4003/07 בס ארנון נ' אברהם אריה (21.1.09), ולפיה יש להקפיד עם המלווה החוץ-בנקאי על מילוי כלל הוראות החוק. בית המשפט ציין כי הקביעות בעניין בס, אינן ישימות במקרה זה ממספר טעמים: עובדות המקרה שונות, והקביעה בעניין בס עוסקת במצב דברים בו קיימת מחלוקת אודות ההלוואה ותנאיה – בהבחנה ממקרה זה בו הוכח כי הנתבע ידע על הסתבכותו של אחיו בחובות לשוק האפור ; פסק הדין בעניין בס סוייג בערעור, בו נקבע כי תוצאת פסק הדין תלויה הייתה בעובדותיו המיוחדות של המקרה ; תנאי סעיף 11 ברורים ומחילים את הגנות החוק במקרה שונה מהמקרה דנן ; הטענה לתחולת החוק לא נטענה במסגרת הרשות להגן.  

בית המשפט הוסיף וציין מיוזמתו כי אמנם קיימת פסיקה של בתי משפט שלום, המחילה את את החוק במערכת יחסים של המלווה בתביעתו כנגד צדדי ג', אולם גם פסיקה זו התייחסה למקרים בהם התגלעה המחלוקת בנוגע למהות ההלוואה ותנאיה. במקרה זה כאמור, לא כך היה.

לסיכום, בית המשפט קיבל את תביעתו של המלווה-האוחז בשיק, הורה על חידוש הליכי ההוצל"פ, ופסק לתובע הוצאות משפט ואגרה.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן