שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מטרות ההקלה הראייתית הקבועה בסעיף 13 ואופן יישומן

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות   |   14.03.2013
מטרות ההקלה הראייתית הקבועה בסעיף 13 ואופן יישומן
בהתאם להצעת החוק, הוצע להסמיך את בית-המשפט בהליכים לפי החוק המוצע, לקבל עדות בעל-פה לסתור ראיה שבכתב, כחריג לדיני הראיות הכלליים.
בהצעת החוק הובהר, כי יחד עם זאת, אין בהוראה המוצעת, לשנות דבר לעניין נטל ההוכחה.
בהצעת החוק צויין, כי הוראה דומה מצויה בסעיף 8 לחוק הריבית, התשי"ז-1957.
בפסק-הדין אשר ניתן בעניין חיים ומשה מנגד בע"מ  נתבררה התנגדות לביצוע שיק בסך של 125,000 ש"ח שנתנה המבקשת, חיים ומשה מנגד בע"מ, למשיב מר מור משה.
המחלוקת שבין הצדדים, נסבה, בין היתר, סביב השאלה – האם שולמה ריבית עבור ההלוואות שמסר המשיב למבקשת, והאם סכום הריבית אשר שולם גבוה מן המותר, ועל-כן, יש לקזזו מסכום השיק האמור, עקב היותו תשלום ששולם ביתר, בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.
 
בית-משפט השלום, מפי כב' הרשם א' אוחיון פסק, כי משחוק הסדרת הלוואות חל על ההתקשרויות נשוא ההתדיינות לפניו, אזי על-פי סעיף 9(ב) לאותו חוק, רשאי בית-המשפט ליתן כל תרופה בדין, על-מנת לקבוע אם ההלוואות והריבית ניתנו במסגרת אותו החוק ועל פיו.
בית-המשפט ציין, כי מצד אחד, הוצג לפניו מסמך שבו הודתה המבקשת שהיא חייבת למשיב סכומי ריבית בשיעור של 900,000 ש"ח, ומצד אחר, על-פי סעיף 13 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ניתן לקבל ראיה בעל-פה כנגד אותו מסמך.
אותן ראיות בעל-פה, פסק בית-המשפט, היו עדותם של שני עדים מטעם המבקשת, אשר לדבריהם, לא ניתן לדעת מה הוא הסכום המגיע למשיב בשל הריבית לגבי הלוואות שניתנו למבקשת, עד לאחר שהצדדים ישבו ויערכו חישוב לפי ריבית של 1% לחודש, בשל ההלוואות שנתנו לה ולאור הסכומים ששולמו עד כה, כולל המחאות זכות שנמסרו.
בית-המשפט, על בסיס עדויות אלה, אשר נגדו, הלכה למעשה, את הראיות בכתב, נתן למבקשת רשות להתגונן, ופסק כי התצהיר ישמש כתב הגנה.
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן