שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הגנה על ערב להלוואה - הוראות החוק

14.03.2013

הגנה על ערב להלוואה - הוראות החוק

החובות הקבועות בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מכוונות ליחסי מלווה – לווה בלבד ואינן כוללות בתוכן את הערב.
גם הגדרת "לווה" בסעיף 1 לחוק, הינה הגדרה רופפת ועמומה ומסתפקת בהגדרה על דרך השלילה – "למעט תאגיד". כלומר – גם בהגדרת "לווה" לפי סעיף 1, לא ניתן, למעשה, לכלול את הערב.
מעמדו של הערב, נקבע, על-כן, בהוראת סעיף 12 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, אשר מרימה את הערב למעמדו של לווה, ומעניקה לערב את הזכות לטעון כנגד מלווה, את כל אותן הטענות אותן זכאי לווה לטעון.
סעיף 12 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מעניק הגנה למי שערב להלוואה החוץ-בנקאית, כלפי המלווה.
בסעיף 12 נקבע, כי כל טענה העומדת ללווה לפי חוק זה, תעמוד גם לערב להלוואה. ניתן לומר, אם כן, כי מעמדו של הערב הוא אקוויוולנטי למעמדו של הלווה עצמו.
העלאת הערב לדרגת הלווה, מבחינת הזכות לכסות בצל ההוראות המגנות אותן מספק חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, נועד, בין היתר, על-מנת למנוע מהמלווה גישה נוחה לפריעת ההלוואה אותה העניק דרך הערב.
ובלשון אחרת – אלמלא הוענקו אותן הגנות גם לערב, עשוי היה הערב למצוא עצמו עומד בחשיפה מתמדת מול המלווה, מקום שהמלווה היה מעדיף לפרוע את הלוואתו על-ידי פנייה לערב, תוך עקיפת הוראות המגן החלות על הלווה.