שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

התנאים המצטברים להשתחררות מן הגנה הקבועה בסעיף 11 לחוק - כללי

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות   |   14.03.2013
[13.2]התנאים המצטברים להשתחררות מן הגנה הקבועה בסעיף 11 לחוק
[13.2.1]כללי
בהתאם לסעיף 11 לחוק, יכול אוחז בשטר, להתנער מן ההגנה המוענקת לטובת הלווה כנגדו, אם יוכיח שלושה תנאים מצטברים:
(א)הוא אוחז בשטר בתום-לב;
(ב)הוא נתן תמורה בעד השטר;
(ג)הוא לא ידע שמקור השטר בחוזה הלוואה חוץ-בנקאי.
קיימת בעיה אינהרנטית באשר לתנאי השלישי, שכן לפיה, על האוחז להוכיח כי לא ידע על הקשר בין השטר שבידיו להסכם היסוד.
כיצד עליו להוכיח נתון שלילי זה? על כך אין תשובה בחוק. סביר להניח, כפי שנעשה בפועל בפסק-הדין בעניין דה פילוסוף בנימין , כי שאלה זו תוכרע ותחתך בבית-המשפט, על בסיס אמינותו היחסית של האוחז, בהשוואה לאמינות הצדדים להסכם ההלוואה החוץ-בנקאי.
בפסק-הדין אשר ניתן בעניין דה פילוסוף בנימין, נדונו התנאים להגנה הקבועה בסעיף 11 הנ"ל.
באותה פרשה הוגשו בקשות שונות על-ידי נותן השטר כנגד אוחזו, בטענה, בין היתר, כי יש להחיל את הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות על השטר, עקב מסירתו במסגרת נטילת הלוואה חוץ-בנקאית מחברת א.ס. גשר נדל"ן והשקעות בע"מ.
המשיב טען, בין היתר, כי הוראת סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), הקובע, בין היתר, כי על מלווה לצרף את הסכם ההלוואה לתביעתו, אינה חלה עליו, בהיותו צד מרוחק לעסקת היסוד, לנוכח האמור בסעיף 11 לחוק, לפיה, נטל את השיקים המבוצעים בתום-לב ובעד ערך ומבלי שידע כי ניתנו במסגרת הלוואה בנקאית.
בית-המשפט מפי כב' הרשם א' צ'כנוביץ פסק, כי על-פי הוראת סעיף 11 לחוק, זכויות האוחז בשטר, המשיב, כפופות להוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ובכללן הוראת סעיף 8 לחוק, המטילה חובה ליתן פרטים בקשר לתנאי ההלוואה, כאילו היה המלווה, אלא-אם-כן, הוכיח האוחז (המשיב) כי מתקיימים לגביו שלושה תנאים מצטברים:
(א)הוא אוחז בשיקים בתום-לב.
(ב)אוחז בשיקים בעד ערך.
(ג)האוחז לא ידע שמקור השטר בחוזה הלוואה, כאמור.
בית-המשפט היה בדעה, כי בעניין שלפניו, לא השכיל המשיב להרים את נטל השכנוע והבאת הראיה להוכחת התנאי, לפיו לא ידע כי מקור השיקים בחוזה הלוואה חוץ-בנקאית שניתנה על-ידי חברת א.ס. גשר נדל"ן והשקעות בע"מ.
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן