שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

כלפי מי מכוונות הוראות סעיף 9

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

כלפי מי מכוונות הוראות סעיף 9

בהבדל מסעיף 4 לחוק (ראה, דיון בשאלה כלפי מי מכוון הסעיף בפרק החמישי), התשובה לשאלה זו פשוטה יותר, כאשר מלשון סעיף 9 עצמו עולה, כי המחוקק ביקש להסמיך את בית-המשפט ולהורות לו, ברחל בתך הקטנה, כי לא יהסס להתערב בהסכמי הלוואה חוץ-בנקאיים.

בהתאם ללשון סעיף 9, ויתירה מכך – בהתאם לרוחו של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, אשר מבקש להעניק ללווה, הוראות בעלות מאפיינים רגולטיביים, בצילן הוא יכול לחסות, על בית-המשפט לדחות את הגישה הקיימת בדיני החוזים הכלליים, לפיה – הסכמים יש לכבד, ועליו לבחון את עמידת הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי בתנאי החוק.

במקרה של הסכם חוץ-בנקאי, קבע המחוקק בסעיף 9, כי אל לו, לבית-המשפט, לשבת כצופה מן הצד ולבחון את כוונות הצדדים כעולה מהסכם ההלוואה, אלא עליו ליזום את בחינת ההסכם, הן על-ידי בדיקת סעיפיו והן על-ידי בדיקתו כמכלול, וליזום את שינויו בכל מקרה של חריגה מהוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ובמיוחד סעיף 9 שבו, בית-המשפט נדרש ומצווה לאכוף את הוראות החוק כלשונן ובהתאם למטרותיו של החוק, ולא לאפשר לצדדים, אפילו הגיעו לכך בהסכמה, לסטות מגבולות המינימום אשר נקבעו בו, ואשר נועדו להגן על הלווה. מבחינה זו, הרי שחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ובמיוחד סעיף 9, מהווים חקיקת מגן.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן