שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

המטרות שבחקיקת סעיף 9

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

המטרות שבחקיקת סעיף 9

בדברי ההסבר להצעת החוק, הוצע להסמיך את בית-המשפט, ביוזמתו, לבטל או לשנות את החוזה או תנאי מתנאיו, על-מנת להתאימו לדרישות המהותיות של החוק, וזאת בהסתמך על העיקרון לפיו בית-המשפט לא ייתן יד לאכיפה של הסכם בלתי-חוקי.

לפיכך, אם השיעור המוסכם של העלות הממשית של האשראי או של ריבית הפיגורים הוא גבוה מן המותר על-פי החוק המוצע, יוסמך בית-המשפט להתאים את השיעור המוסכם לשיעור המרבי המותר, או אף לקבוע שיעור נמוך יותר.

כמו-כן הוצע להסמיך את בית-המשפט לצוות על השבה של כל סכום שקיבל המלווה מן הלווה בניגוד לחוק המוצע, לחייב את המלווה בהוצאות שנגרמו ללווה, ולתת כל הוראה אחרת שתיראה צודקת בנסיבות העניין.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן