שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מטרת חובת הגילוי הקבועה בסעיף 8 ויחסה לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 3

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

מטרת חובת הגילוי הקבועה בסעיף 8 ויחסה לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 3

סעיף 8 מבקש להקים חובת גילוי נוספת מעבר לזו הקבועה בסעיף 3 לחוק, ואשר חלה בעת שבה מוגשת תובענה על-ידי המלווה כנגד הלווה.

המחוקק, אם כן, לא הסתפק בחובת הגילוי הקבועה בסעיף 3 לחוק, וביקש כי שקיפות תנאי ההלוואה יתקיימו גם בסכסוך המתברר בבית-המשפט, בין היתר, מתוך כוונה, כנראה, לאפשר לבית-המשפט לבחון את עמידתה בתנאי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

מטרת סעיפים 3 ו- 8 דלעיל, כפי שנפסק בעניין קי ג'י צ'ינג' בע"מ [1] הינה חיובו של המלווה על-פי חוק הלוואות חוץ-בנקאיות, לגילוי מלא של כל פרטי ההלוואה, הן בשלב החוזי והן בעת הגשת כתב התביעה או הבקשה לביצוע שטר, שעילתה בחוזה הלוואה חוץ-בנקאית.

באותו עניין, הוסיף בית-המשפט המחוזי, מפי כב' השופטת ש' דותן, כי ככל שהדברים נוגעים לסעיף 8, גם הגיונם של דברים מחייב עמידה בהוראות הפירוט, מאחר שזהו האמצעי שהעמיד המחוקק לרשות החייב ובית-המשפט, לבחינת סכום ההלוואה שביסוד התביעה.


בהצעת החוק הוסבר, כי מלווה המבקש לתבוע לווה או לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגדו, יהיה חייב לצרף העתק מחוזה ההלוואה ולציין בפירוט מלא את אופן החישוב של הסכום הנתבע.

הכוונה, כאמור בהצעת החוק, הינה, בין היתר, למנוע ביצוע של שטרות שחתם הלווה בקשר לחוזה ההלוואה, מבלי להבחין בין סכום ההלוואה וסכום הריבית.[1]       ע"א (ת"א) 1834/06 קי ג'י צ'ינג' בע"מ נ' בס ארנון, תק-מח 2006(2) 2628.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן