שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הוראות החוק

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

הוראות החוק

סעיף 6 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, קובע כי שיעור ריבית הפיגורים אותה ניתן לגבות בהלוואה חוץ-בנקאית, לא יעלה, בחישוב שנתי, על חמישית שיעור העלות הממשית של האשראי.

סעיף זה נועד לתחום ולהגביל את שיעור ריבית הפיגורים אותה ניתן לגבות מלווה, בהלוואה חוץ-בנקאית, ובתור שכזה, הרי שגם הוראה זו, כמו קודמתה (סעיף 5 לחוק), הינה בעלת מאפיינים רגולטיביים, הבאה להסדיר את שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות, תוך קביעת מגבלות ברורות להלוואות הניתנות בשוק זה.

בהצעת החוק [1] הוסבר, כי מטרת סעיף זה היא לקבוע תקרה לשיעור ריבית הפיגורים, כך ששיעור התוספת בשל פיגור בתשלום לא יעלה על רבע העלות האפקטיבית של האשראי.

המחוקק בחר לצמצם את שיעור ריבית הפיגורים השנתי, בקובעו תקרה לריבית הפיגורים של חמישית מן העלות הממשית של האשראי, ולא רבע, כפי שהוצע בהצעת החוק.[1]       הצעת חוק חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993, 22.03.1993 רשומות חוברת מספר 2172.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן