שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דחיית טענת הגנה המסתמכת על רמת הבנתו הנמוכה של הלווה

מאת: מתוך הספר הלוואה חוץ בנקאית מאת עוה"ד גלעד נרקיס וורד שיידמן תקן   |   21.01.2013

דחיית טענת הגנה המסתמכת על רמת הבנתו הנמוכה של הלווה

בית-המשפט המחוזי, מפי כב' השופט נ' ישעיה פסק, בעניין יצחק צוניאשוילי [i] , כי המלווה אכן חייב בחובת גילוי, הן לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, והן לפי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, וכי קיומה של חובה זו, הייתה צריכה לקבל ביטוי מפורט בהסכם ההלוואה כנדרש בסעיף 3 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

חובת גילוי זו, פסק בית-המשפט המחוזי, קיימת כלפי המלווה, בין אם הלווה קרא את ההסכם והבין את תוכנו ובין אם לאו. בין שתנאי ההסכם היו ברורים וידועים ללווה ובין אם הוסברו או פורטו בפניו חלק מהתנאים בעל-פה.

בית-המשפט המחוזי בעניין זה, דחה טענת "אי-עשיית צדק" שהעלתה החברה המלווה, בהקשר לשיעור הריביות אשר, כביכול, הוסכם לגביו, בציינו, כי עצם העלאתה של הטענה, מתמיהה ואף מקוממת וכי יש לדחותה מכול וכול.

בית-המשפט המחוזי ציין, בעניין זה, כי באי-גילוי מדוייק ומלא של הפרטים המהותיים הנדרשים על-ידי ההוראות הסטטוטוריות של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מנעה החברה המלווה מהלווים, את האפשרות לעמוד במדוייק על חיובי הריבית האמיתיים ועל השיעור המדוייק של ההוצאות הנוספות האחרות, בהם חוייבו על-ידי הנתבעת, ובכך הטעתה אותם המלווה, לחשוב כי תנאי ההלוואה שהיא העמידה לרשותם טובים מאלה של חברה מתחרה.

לאור כל האמור לעיל, בית-המשפט המחוזי מצא ופסק, כי הודעת ביטול ההסכם אשר הלווים שיגרו למלווה הייתה כדין.[i]        ת"א (ת"א) 3129/99 יצחק צוניאשוילי ו- 4 אח' נ' מיסטר מאני ישראל (1997) בע"מ, תק-מח 2004(3) 196.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן