שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הגנה עקב עמדת מיקוח נחותה של הלווה

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"הד גלעד נרקיס וורד שיידמן תקן   |   21.01.2013

הגנה עקב עמדת מיקוח נחותה של הלווה

בפסק-הדין אשר ניתן בעניין מגר ריטה [i] נפסק, כי מקום בו מדובר במלווה חוץ-בנקאי, המנסח את ההסכם ומצוי בעמדת מיקוח עדיפה, יכול ותקום לו חובה לגלות ללווה או לערב, גילוי מלא ומפורש, באשר לזכויותיו.

 

בפסק-הדין אשר ניתן בעניין יצחק צוניאשוילי [ii] , פסק בית-המשפט המחוזי, כי הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות וכמובן הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו, הן קוגנטיות ומחייבות את המלווה לגלות, במסגרת חוזה הלוואה כתוב, את כל הפרטים המנויים בסעיף 3 לחוק, על-מנת להגן, במידת האפשר, על הלווה, הנזקק להלוואות חוץ-בנקאיות, מפני עצמתו הכלכלית הגדולה והעדיפה, בדרך-כלל, של המלווה, ומפני יכולתו להכתיב ללווה תנאים קשים, ולעיתים אף דרקוניים, אשר מפאת מצוקתו הכלכלית או חוסר הבנתו וידיעתו של הלווה, אין הוא מסוגל להבחין בהם או להתנגד להם.

ציון כל הפרטים הנדרשים בחוק, כך נפסק, לרבות שיעורי הריבית השנתיים, נועד לאפשר ללווה להשוות בין תנאי המלווה לבית התנאים שמציע מלווה חוץ-בנקאי אחר או מוסד בנקאי, ולהעדיף את התנאים הזולים או הנוחים לו ביותר. בשל כך, מחוייב המלווה בפירוט הנדרש בחוק, לרבות ציון בנפרד של שיעורי הריבית ושל שאר ההוצאות או התוספות אותן הוא גובה, מעבר לחיובי הריבית.

בית-המשפט המחוזי בפרשה שלפניו הוסיף, כי לא ניתן לעבור לסדר היום מהתעלמות מפרטים חיוניים, או מאי-גילויים כנדרש בחוק. כך אף אם חלק מהפרטים הדורשים גילוי, אינם מובנים כלל ללווה וכך אף אם חלק מהפרטים נמסרו ללווה בעל-פה (אם נמסרו).

לגופו של עניין, בית-המשפט בעניין יצחק צוניאשוילי מצא, כי בשל אי-הגילוי הראוי, התובעים (הלווים) השתכנעו כי תנאי ההלוואה שהוצעה להם על-ידי הנתבעת (המלווה), הם טובים יותר מאלה שקיבלו בחברת מגדל, ועל סמך בסיס מוטעה זה, החליטו לקבלה.

נסיבות אלה, פסק בית-המשפט המחוזי, מצביעות, יותר מכול, על חיוניותה של חובת הגילוי שהוטלה על-ידי המחוקק על המלווה. לו עמדה הנתבעת בקיום חובותיה על-פי הדין, ולו פירטה את כל הפרטים הנדרשים, היה מתאפשר לתובעים להשוות נתונים ושיעורי ריבית ולכלכל את צעדיהם בהתאם, בטרם "התפתו" לפרסומת של הנתבעת ולדברי השכנוע או ההסבר של מנהלה הסברים שהתבררו לאחר מכן, כמוטעים או שקריים.

יצויין כי על פסק-הדין זה הוגש ערעור לבית- המשפט העליון.[i]        בש"א (חי') 11480, ת"א (חי') 10339/05 מגר ריטה נ' בנק טפחות סניף משרד ראשי, תק-של 2005(3) 6833.

[ii]       ת"א (ת"א) 3129/99 יצחק צוניאשוילי ו- 4 אח' נ' מיסטר מאני ישראל (1997) בע"מ, תק-מח 2004(3) 196.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן