שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הוראות החוק

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   29.12.2012

סעיף 2 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, קובע חובה סטטוטורית לאופן עריכת הסכם הלוואה, בקובעו כי חוזה מסוג זה טעון מסמך בכתב.

מתעוררת השאלה, האם דרישת הכתב הקבועה בסעיף 2 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, הינה דרישה מהותית או צורנית.

הנפקות המשפטית של השאלה האמורה, הינה בתוצאה המשפטית המתקבלת. על-אף נטיית הלב הראשונית לראות בדרישה האמורה דרישה מהותית, אנו נוטים להאמין, כי יש לשקול דווקא את ההיפך, קרי, כי יש להעדיף את הפרשנות לפיה הדרישה הקבועה בסעיף 2 הנ"ל הינה דרישה צורנית בלבד, וזאת מן הנימוקים אשר יובאו בהרחבה להלן.

להשלמת העניין יודגש, כי הדיעות בסוגייה זו הינן חלוקות, ואף-על-פי-כן, המטרות של שתי הגישות הן דומות, ועיקרן – להטיל חובה על המלווה להסדיר בכתב את הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי, תוך צמצום תופעות של הסכמי הלוואה חוץ-בנקאיים הנערכים בעל-פה, שתנאיהם אינם ברורים ונהירים לשני הצדדים.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן