שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

האם תחולתו של החוק נרחבת דייה?

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   22.12.2012

האם תחולתו של החוק נרחבת דייה?

ייתכן כי בהענקת הגנה סטטוטורית ללווה ולמי שערב להלוואת הלווה, ניתן להניח כי גדרי ההגנות מכוח חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות הן רחבות דיין, ומשקפות באופן מלא את המטרות לשמן נחקק החוק.

אף-על-פי-כן, מתעוררות מספר שאלות באשר לגדרי תחולת החוק, הן על סיטואציות אפשריות והן על צדדים שלישיים אשר עשויים להשתתף בהסכם ההלוואה.

בפרק זה, נבחן את תחולת החוק על צדדים שלישיים וסיטואציות אפשריות, נוכח שתיקתו של החוק.


 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן