שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט של פשיטת רגל הורה על ביטול הענקה שביצע החייב לטובת רעייתו בזכויותיו בדירה.

20.11.2012

בית המשפט של פשיטת רגל הורה על ביטול הענקה שביצע החייב לטובת רעייתו בזכויותיו בדירה.

 

פש"ר 14048-03-09 שמעון דה-האז נ' כונס הנכסים הרשמי, בבית משפט המחוזי בחיפה, בפני כבוד השופטת בטינה טאובר, ניתן ביום 18 באוקטובר 2012.

 


במקרה דנא נדונה בקשה של עו"ד שמואל מנדלבאום להורות על ביטול הענקה, שביצע החייב, שמעון דה-האז לטובת רעייתו, ליאורה דה-האז, בזכויותיו בדירה, המצויה ברחוב יעל 8 בקריית מוצקין, אשר ידועה כגוש 11577, חלקה 31, וזאת לפי הוראת סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

 

בית המשפט קיבל את הבקשה בקובעו כי מטרת סעיף 96 לפקודת פשיטת רגל הינה ביטול הענקות נכסים, שנעשו ללא תמורה או בתמורה לא נאותה, תוך הקטנת מסת הנכסים של החייב ופגיעה בכושר הפירעון של החייב כלפי נושיו עת כניסתו להליך פשיטת הרגל. סעיף 96 לפקודה מטיל על המבקש את ביטול ההענקה להוכיח את קיומם של שלושה יסודות: "נכסים", "של החייב" ו"הענקה". חובת ההוכחה להתקיימותם של יסודות אלו הינה על המבקש את ביטול ההענקה, קרי על הנאמן.

 

בית המשפט ציין כי כמות ההוכחה הנדרשת מהנאמן, על מנת לעמוד בחובת הראייה המוטלת עליו, הינה קלה, ואם לא תובא מצדו של החייב ו/או המשיבה ראייה לסתור, הרי די יהיה באותה ראייה קלה להרמת נטל השכנוע על ידי הנאמן. די בהקשר זה אם יצוין, כי העברת הזכויות על ידי הורי המשיבה נעשתה, לכל הפחות, כ-20 שנה לאחר נישואי החייב והמשיבה.במקרה דנא, הדירה ניתנה במתנה על ידי הורי המשיבה לחייב ולמשיבה כ-20 שנה לאחר הנישואין. פער זמנים זה מחליש את הקשר, בין אירוע הנישואין ובין קבלת המתנה, ומסקנה בלתי נמנעת הינה, כי יש לראות את החייב כמי שקיבל זכויותיו מהורי המשיבה בזכות עצמו ולא בזכות אשתו.

 

סעיף 96 לפקודה טומן בחובו, שתי חלופות לביטול הענקה. האחת, אם החייב נעשה פושט רגל טרם חלפו שנתיים ממועד ההענקה והשנייה, אם החייב נעשה פושט רגל אחרי שחלפו שנתיים וטרם חלפו עשר שנים ממועד ההענקה, אלא אם כן הוכיחו החייב ו/או מקבל ההענקה, כי במועד ההענקה היה החייב בר פירעון אף מבלי להיזקק לנכס נשוא ההענקה וכי זכות המעניק בנכס הועברה לנאמן על ההענקה. במקרה דנא אין נפקות ממשית לשאלה, האם חלפו שנתיים או יותר ממועד ההענקה ועד למועד בו נעשה החייב פושט רגל, שכן על פי שתי החלופות הנקובות בסעיף 96 לפקודה מדובר בהענקה שדינה להתבטל. במסגרת המסמכים שהגישו החייב והמשיבה בהליך זה, כמו גם בבקשה לביטול צו המניעה, לא הציגו החייב ו/או המשיבה ראיות כלשהן, שיש בהן כדי לעמוד, ולו באופן מינימאלי, בנטל הראיות המוטל עליהם להוכחת טענה זו.


 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן