שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

פשיטת רגל - בחינת תום הלב

11.10.2012

ע"א 307 - 12 ישראל בלום נ' כונס הנכסים הרישמי , בבית משפט העליון, בפני כבוד השופט ס' ג'ובראן, כב' הש' י' דנציגר, כב' הש' ד' ברק ארז, ניתן ביום 14 באוגוסט 2012.

 

מקום בו החייב עמד בכל התנאים הראשוניים לכניסה להליך פשיטת רגל, אין מקום להתעמק, בשלב הבקשה למתן צו כינוס, בשאלת תום ליבו במועד יצירת החובות או התנהלותו בהליכי ההוצאה לפועל.  

 

במקרה דנא המערער הגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל במשרדי כונס הנכסים הרשמי. בתצהירו בבקשה ציין המערער כי חובותיו הצטברו כתוצאה משלילת רישיון עורך הדין שלו לצמיתות בשנת 2005, כאשר בשנים הסמוכות למועד זה הצטברו כנגדו תלונות של לקוחותיו לשעבר שהגישו נגדו תביעות אזרחיות בגין רשלנות מקצועית. כתוצאה מכך, התדרדר מצבו הכלכלי עד הגעתו לחדלות פירעון. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת המערער למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל במועד הדיון בבקשה למתן צו כינוס, וזאת בשל חוסר תום ליבו ביצירת החובות ובשל התנהלותו הרשלנית כלפי נושיו. מכאן הערעור.

 

בית המשפט העליון קיבל את הערעור ופסק כי לעקרון תום הלב יש ליתן משקל מצומצם יותר בשלב הראשוני של ההליך, בקשת מתן צו כינוס, לעומת המשקל שיש ליתן לו בשלב הדיון בהכרזה ובשלב בקשת ההפטר. מתן צו כינוס נכסים מהווה רק ה"שער" דרכו פוסע החייב אל תוך הליך פשיטת הרגל. פקודת פשיטת הרגל קובעת תנאים שבקשת החייב צריכה לעמוד בהם כדי לעבור ב"שער" הליך פשיטת הרגל. ככלל, מקום בו החייב עמד בכל התנאים הראשוניים, אין מקום להתעמק בשלב זה בשאלת תום ליבו במועד יצירת החובות או לבחון את התנהלותו בהליכי ההוצאה לפועל, כיוון שספק אם המידע שמונח לפני בית המשפט בשלב זה מספיק לביסוס קביעה בדבר חוסר תום לב של החייב, שמצדיק לסרב להיעתר לבקשתו ליתן צו כינוס. לפיכך, יש לבדוק את שאלת תום ליבו של החייב, על ידי הכנ"ר או מי מטעמו, בפרק הזמן שבין מועד מתן צו הכינוס למועד הדיון בבקשת ההכרזה (כ-6 חודשים לפחות), ולאחר הגשת חוות דעת הכנ"ר לבית המשפט, תיבחן שאלת תום הלב, וזאת, ככלל, במסגרת הדיון בבקשת ההכרזה.

 

בית המשפט ציין כי ייתכנו מקרים חריגים, בהם יתרשם  בית המשפט כבר בשלב הדיון במתן צו הכינוס כי אין מקום לאפשר לחייב להיכנס ב"שער" ההליך, מפאת חוסר תום לב קיצוני בדרך יצירת החובות או בהתנהלותו בהליכי ההוצאה לפועל. עם זאת, יש להיזהר מאד בקביעה מסוג זה בשלב מתן צו הכינוס ולהותירה בגדר חריג, במקרים בהם הונחה תשתית עובדתית ברורה ואיתנה לעניין חוסר תום הלב.

 

בית המשפט פסק כי ענייננו של המערער אינו בגדר מקרה חריג בו חוסר תום הלב הינו חמור ובולט עד כדי כך שאין מקום להעניק לו צו כינוס ולאפשר לכנ"ר לבצע את חקירותיו. אמנם ניתן לתהות האם חובותיו של המערער מצדיקים הענקת הגנה בדמות צו כינוס והכרזת פשיטת רגל, ולחלופין האם חובות מסוג זה ייכללו בהפטר שייתכן ויינתן למערער בעתיד, אלא שעל בית המשפט להכריע בשאלות אלה לאחר שתיפרש בפניו תמונת החובות המלאה. בנוסף, חוסר תום הלב מצד המערער בשלב יצירת החובות אינו צריך להשפיע על ההחלטה אם ליתן צו כינוס, אך עשוי להשפיע על הכרעת בית המשפט במועד הדיון בבקשת ההכרזה או בשאלת ההפטר.

 


 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן