שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הוצאה לפועל - תשובה לצו עיקול

13.09.2012

ע"ר 12635-08-11 עמוס נ' יוסף עלי , בבית משפט השלום בבית שאן, בפני כבוד השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי, ניתן ביום 26 ביולי 2012.

 

ביחסים שבין הזוכה לבין צד ג' בהליכי הוצאה לפועל, עצם קיומו של צו עיקול אין משמעותו כי צד ג' חב לזוכה בחובו הפסוק של החייב והזוכה חייב בכל מקרה להוכיח כי צד ג' אכן חייב בתשלום, וזאת גם אם צד ג' אינו מגיב לצו העיקול ואינו משתף פעולה.


במקרה דנא הגיש המערער ערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל. המערער עתר להורות על ביטול החלטת רשמת ההוצאה לפועל, לפיה נדחתה בקשתו לחייב את המשיב, בתשלום החוב הפסוק בתיק ההוצאה לפועל, בהתאם לסעיפים 46 ו- 48 לחוק ההוצאה לפועל. לטענת המערער, טעתה כב' רשמת ההוצאה לפועל, עת דחתה את הבקשה לחיוב המשיב בחוב הפסוק של החייב, כאשר החלטתו המודעת של המשיב, שלא ליתן תשובה לצו העיקול, ולא להתייצב לדיון, יש לה משקל ראייתי התומך ומחזק טענות המערער.

 

בית המשפט דחה את הערעור בקובעו כי חיוב צד ג' בתשלום החוב הפסוק מעוגן בסעיף 48 לחוק ההוצל"פ, ולפיו ניתן לחייב את הצד השלישי בחוב הפסוק, מקום בו הצד השלישי לא עשה כאמור בהוראות סעיף 47 לחוק, ללא הצדק סביר. צד שלישי, אשר לא מסר לידי המוציא לפועל את הנכסים המעוקלים, או את החובות המגיעים ממנו לחייב, וזאת בלא כל הצדק סביר, לא פעל כמצוות סעיף 47, ובהתאם לסעיף 48 ניתן להשית עליו את החוב הפסוק. רק מקום בו הצד השלישי לא מילא אחר הצו למסירת מעוקלים ולא העביר אותם אל המוציא לפועל, יחויב בגובה החוב הפסוק.  ביחסים שבין הזוכה לבין צד ג' בהליכי הוצאה לפועל, עצם קיומו של צו עיקול אין משמעותו כי צד ג' חב לזוכה בחובו הפסוק של החייב ויש בכל מקרה להוכיח כי צד ג' אכן חייב בתשלום. הנטל רובץ על הזוכה לעשות כן, וזאת גם אם צד ג' אינו מגיב לצו העיקול ואינו משתף פעולה בהליכי ההוצאה לפועל.

 

בית המשפט ציין כי חיובו של צד ג' בחוב הפסוק של החייב על פי סעיף 48(א) לחוק ההוצל"פ מותנה בכך שהוא לא פעל על פי חובתו מכוח סעיף 47 לחוק למסור לידי המוציא לפועל את "הנכסים המעוקלים" שבידו או לא שילם חובות המגיעים ממנו לחייב. פשיטא שהדבר מחייב הוכחה כי אכן קיימים בידיו נכסים וחובות כאלה, שאם לא כן, אין לראות את צד ג' כמי שהפר את הוראות המסירה למוציא לפועל. העובדה כי צד ג' לא הגיב לצו העיקול שהומצא לו, כשלעצמה, אינה מספקת לצורך חיובו. נטל השכנוע בחיוב צד שלישי על פי סעיף 48 לחוק, מוטל על שכמו של המבקש לחייב צד שלישי בחוב הפסוק. מאידך, מוטל על צד שלישי נטל השכנוע להוכחת הצדק סביר להתנהגותו, קרי אי מסירת המעוקלים לראש ההוצאה לפועל.


מאחר ובמקרה דנא משלא הוכיח המערער כי נקט בפעולות ו/או באמצעי חקירה, אשר יצביעו כי קיימים לחייב נכסים אצל המשיב, והסתמך בבקשתו על מידע לא מבוסס, שלא הוכחה אמיתות מידע זה, אזי הוא לא עמד בנטל ההוכחה לצורך החלת הוראות סעיף 48(א) הנ"ל, שבאו לחייב את המשיב בחוב הפסוק.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן