שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

נקבע כי משניתן צו הכינוס לא רשאי היה המבקש לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד המשיבה.

30.08.2012

רע"צ 32232-04-12 מגזל נ' עיסאת , בבית משפט השלום בצפת, בפני כבוד השופט אורי גולדקורן, ניתן ביום 17 ביוני 2012.


עם מתן צו הכינוס, מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל והחייב עובר לחסות תחת הליכי פשיטת הרגל. משניתן צו כינוס, אין הנושים הרגילים יכולים לפתוח בהליכים משפטיים לגביית חובם מחוץ להליכי פשיטת הרגל, אלא ברשות בית המשפט של פשיטת רגל.

 

המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל אשר הורתה על סגירת תיק ההוצל"פ בו המבקש הינו הזוכה והמשיבה הינה החייבת. המבקש טען כי לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל רבצה על המשיבה החובה לפנות אל בית המשפט המחוזי אשר נתן את צו הכינוס ולדווח לו על תיק ההוצאה לפועל שנפתח. מאחר והמשיבה לא דיווחה כאמור ובכך מנעה מכונס הנכסים הרשמי ומהנאמן לדעת על קיומו של תיק זה, אזי המבקש לא נכלל ברשימת נושי החייב אותה הגיש הנאמן לבית המשפט בטרם ניתן ההפטר. 

 

בית המשפט דחה את הבקשה ופסק כי סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) קובע כי "חוב בר תביעה" הינו כל חוב או חבות שניתן לפי התביעה לתבעם בפשיטת רגל. החוב נשוא תיק ההוצאה לפועל אשר נפתח בשנת 2007 הינו בגין אי פירעון שני שיקים משנת 2002. מדובר, איפוא, בחוב אשר נוצר עוד בטרם ניתן צו הכינוס. חוב המשיבה למבקש היה קיים במועד מתן צו הכינוס. השאלה אם רשאי נושה לנקוט בהליכי הוצאה לפועל לגביית חוב זה לאחר מועד מתן צו הכינוס נדונה בפסיקה וקיבלה מענה ברור.

 

בית המשפט ציין כי עם מתן צו הכינוס, מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל והחייב עובר לחסות תחת הליכי פשיטת הרגל. משניתן צו כינוס, לא תהיה תרופה לנושה בגין חוב בר תביעה, אלא במסגרת הליך פשיטת הרגל. משניתן צו כינוס, שוב אין הנושים הרגילים יכולים לפתוח בהליכים משפטיים לגביית חובם מחוץ להליכי פשיטת הרגל, אלא ברשות בית המשפט של פשיטת רגל, שתינתן במקרים מיוחדים בלבד, ובתנאים שיקבע. משניתן צו הכינוס לא רשאי היה המבקש לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד המשיבה, אלא ברשות בית משפט של פשיטת הרגל ובתנאים שייקבעו.

 

עוד ציין בית המשפט כי פרסום צו הכינוס בעיתון וב"רשומות" יוצר חזקה חלוטה בדבר ידיעה קונסטרוקטיבית של הנושים בדבר מתן צו הכינוס. לפיכך היה על המבקש לפעול להגשת תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס, כמצוות סעיף 71 (א) לפקודה. אי ידיעה סובייקטיבית אודות מתן צו הכינוס אינו מהווה כשלעצמו "טעם מיוחד" המצדיק הארכת המועד להגשת תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי. דהיינו, פרסום הצו יוצר חזקה חלוטה בדבר ידיעה קונסטרוקטיבית של הנושים בדבר מתן הצו. סעיף 69(א) לפקודה קובע כי צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל, מלבד שלושה חריגים. אין חולק כי החוב נשוא תיק ההוצאה לפועל אינו בא בגדר אותם חריגים. עולה מכך, כי אף אם לא ויתר המבקש על החוב, פטורה המשיבה מחוב זה, בהיותו "חוב בר תביעה".

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן