שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הפטר בפשיטת רגל חוב מזונות

24.05.2012

פשר 2393-09 עסיס מנחם ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי - מחוז ת"א ואח' , בבית משפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד השופט חגי ברנר, ניתן ביום 04 באפריל 2012.

 

המחוקק ער היטב להבחנה בין חוב כתובה לחוב מזונות. הזכות למזונות נועדה לאפשר קיום למי שזכאי למזונות, ואילו הזכות לדמי כתובה נועדה להרתיע את האיש מפני הרצון לגרש את אשתו בלא עילה של ממש, לאחר הגירושין, הזכות למזונות עומדת לילדי החייב בלבד, בעוד שהזכות לדמי כתובה עומדת לגרושה בלבד, חוב המזונות איננו נובע מעילה חוזית, אלא מהמעמד האישי של הזכאי למזונות, ואילו חוב הכתובה הוא לעולם חוב ע"פ חוזה.

 

במקרה דנן, לחייב ניתן הפטר מחובותיו, לאחר שנמצא כי הצטבר בקופת הפש"ר סכום המאפשר חלוקת דיבידנד לנושים בשיעור של 100% נטו. הגרושה והחייב חלקו בשאלה האם ההפטר חל גם על חוב כתובה אם לאו. מאחר, והגרושה לא הגישה תביעת חוב בגין חוב הכתובה, אין לה חלק בכספים שיחולקו בין נושי החייב.  מכאן שהדרך היחידה שנותרה פתוחה בפניה על מנת לגבות את חוב הכתובה היא באמצעות החרגתו מן ההפטר שניתן לחיי.

 

בית המשפט המחוזי קבע כי חוב כתובה הוא חוב בר הפטר. בהתאם להוראת ס' 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל נותנת ביטוי להשקפת המחוקק לפיה יש להקנות מעמד מיוחד ומועדף לחוב מזונות ביחס לחובות אחרים. בעוד שחובות אחרים הם בני הפטר, לא כך הוא הדבר כאשר מדובר בחוב מזונות. הוא הדין בהסדר נושים, שאין בכוחו להפקיע חבות בגין מזונות (ראה ס' 35(י) לפקודה). ראיה נוספת לעמדת המחוקק, המקנה עדיפות לחוב מזונות, ניתן למצוא בהוראת ס' 128 לפקודה, ממנה עולה שהמחוקק מכיר בצורך להקציב תשלום חודשי למי שזכאי למזונות, גם כשהדבר בא על חשבון הנושים האחרים. כמו כן, חוב מזונות נחשב חוב בדין קדימה (ראה ס' 78(3)(ד)). בכל הנוגע להפטר, מקבל חוב המזונות מעמד מיוחד, שלא ניתן לחובות אחרים גם כשמבחינת דין הקדימה הם קודמים לו.

 

בית המשפט ציין כי המחוקק ער היטב להבחנה בין חוב כתובה לחוב מזונות. הזכות למזונות נועדה לאפשר קיום למי שזכאי למזונות, ואילו הזכות לדמי כתובה נועדה להרתיע את האיש מפני הרצון לגרש את אשתו בלא עילה של ממש, לאחר הגירושין, הזכות למזונות עומדת לילדי החייב בלבד, בעוד שהזכות לדמי כתובה עומדת לגרושה בלבד, והיא באה לעולם רק בעקבות פקיעת הנישואין, שיעור המזונות נגזר לעולם מצרכי הזכאים למזונות וממעמדם, ואילו חוב הכתובה הוא חוב ידוע וקבוע מראש, חוב המזונות איננו נובע מעילה חוזית, אלא מהמעמד האישי של הזכאי למזונות, ואילו חוב הכתובה הוא לעולם חוב ע"פ חוזה.

 

עוד ציין בית המשפט כי לכל אלה יש להוסיף את הצורך ליתן משקל לתכליתו של מוסד ההפטר ע"פ דיני פשיטת הרגל. כידוע, אחת המטרות העיקריות של הליך פשיטת הרגל היא לאפשר לחייב לשקם את חייו באמצעות מחיקת חובות. לפיכך, כל כרסום בפועלו של צו ההפטר, באמצעות הרחבת הרשימה הסגורה והמצומצמת של חובות שאינם בני הפטר, פוגעת פגיעה של ממש בתכליתו של הליך פשיטת הרגל, ואין לאפשרה אלא ע"פ הוראה מפורשת של המחוקק.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן