שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תביעה נגד כונס נכסים

מאת: משרד עו"ד גלעד נרקיס   |   25.04.2012

רע"צ 24666-02-12 בובליל נ' אקרמן שוורץ - כונסת נכסים ואח' , בבית משפט השלום בראשון לציון, בפני כבוד השופט רפי ארניה, , ניתן ביום 29 במרץ 2012.

 

המבקש, חייב בתיק ההוצל"פ, הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ אשר בה אישר לכונס הנכסים להתקשר בהסכם עם צד ג' למכירת חנות ששיעבד המבקש להבטחת החזר הלוואה שנטל מהבנק הפועלים. המבקש טוען כי ההחלטה ניתנה ללא שנשמעה עמדתו לגביה.

 

בית המשפט קיבל את הבקשה בחלקה ופסק כי זכות הטיעון הינה יסוד מוסד בשיטתנו המשפטית. היא נועדה ליתן בידי הגוף המחליט את כל תכולת ארגז הכלים הנחוצה לו לצורך קבלת החלטה צודקת, הוגנת וראויה. במקרה דנן זכות הטיעון של המבקש, בכל הנוגע לטענותיו לעניין גובה החוב ודיות המימוש, לא נשמרה כלל. טענות המבקש לעניין גובהו של חובו לבנק לא התבררו.

 

עוד קבע בית המשפט כי במקרה דנן היה מקום להעביר את הבקשה לאישור מכר החנות, לתגובת המבקש. המבקש העלה טענות בדבר אפשרות למימוש יתר. טענות אלה לא נידונו. משכך, היה מקום לזמן את המבקש ולהכריע בטענותיו לעניין גובה החוב וכפועל יוצא בעניין מימוש היתר הנטען, וזאת בטרם אישור מכר החנות. רשם ההוצאה לפועל הינו זה אשר מופקד על עריכת האיזון בין זכויות הצדדים. האיזון הראוי מחייב, כי המימוש יתבצע רק כאשר מתברר כי קיים חוב בר פירעון של החייב לנושה המובטח, שטרם נפרע, ואשר המשכנתא מבטיחה את פירעונו. כמו כן, על רשם ההוצאה לפועל לוודא כי מוצתה זכות הפדיון של החייב. באישור מכר החנות לא עמדה בפני הרשם אותה תשתית עובדתית ראויה הנדרשת לצורך אישור המכר. בוודאי שלא היה מקום, כעניין של הליך תקין וראוי, להורות על מכר החנות ללא שנתקבלה תגובתו של המבקש לכך.

 

בית המשפט ציין כי לב ליבה של בקשה זו הינו המתח בין זכויותיו של המבקש, אשר קניינו הופקע ללא שמוצתה זכות הטיעון הקנויה לו, לבין זכויותיה של צד ג', אשר זכתה בהתמחרות כדין, שיעבדה את החנות לבנק צד ג' ושילמה בכספי ההלוואה נשוא השיעבוד דנא שנטלה את התמורה לקופת הכינוס, בהתאם להחלטת רשם ההוצאה לפועל, קיבלה חזקה בחנות, ואף זכאית להירשם כבעליה. יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי אי שמיעת טענות מהותיות של החייב בטרם אישור המכר, הינה עילה לביטול מכר, גם לאחר שניתן צו מכר.
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן