שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

זכות תביעה של נושים בפשיטת רגל

05.12.2011

פרק (נצ') 119-10 מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי , בבית משפט מחוזי בנצרת, בפני כבוד הש' עאטף עיילבוני ,  ניתן ביום 20 בנובמבר 2011.

בית המשפט המחוזי התיר לתובעת להמשיך לנהל תביעה נזיקית נגד חברה שניתן נגדה צו הקפאת הליכים בקובעו, כי בתביעות נזיקיות, תינתן רשות לפתוח בהליכים או להמשיך בהם, ועל פי רוב, אין לשלול מנושים שחובם אינו ניתן לתביעה לפני המפרק או הנאמן את האפשרות לתבוע את החברה בבית המשפט.

 במקרה דנא נדונה בקשה למתן היתר להמשיך את הבירור המשפטי בתביעה אשר הוגשה מטעם חברת מ.א.ג. לפסטיק, אשר עוכבה על פי החלטת השופט הדן בתיק, לאחר שניתן בבית משפט זה צו הקפאת הליכים כנגד המשיבה, חברה שעוסקת במוצרי פלסטיק.

 בית המשפט קיבל את הבקשה, בקובעו כי תביעות נזיקיות, דוגמת תביעתה של פלסטו-ווק נגד החברה, אינן בנות הוכחת חוב בפירוק, אלא אם כן התגבשו לסכום קצוב באמצעות הסכם או באמצעות פסק דין, וזאת משום שבתביעות כאלה יש להכריע הן בשאלת האחריות והן בשאלת גובה הפיצוי, שאלה שעשויה להיות מורכבת. הביטוי "חוב בלתי קצוב" משמעו חוב שחישובו אינו אריתמטי, אלא שיש צורך בהערכה לגביו.

בית המשפט הוסיף וציין כי מקום בו תביעת נזיקין אינה בת הוכחה בפירוק, על הנושה לתבוע את החברה בערכאות רגילות. דא עקא, שלנוכח צו הקפאת ההליכים שניתן בעניינה של החברה ובהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, אין להמשיך בשום הליך נגד החברה, הגם שמדובר בחוב שאינו בר תביעה, אלא ברשות בית המשפט שלפירוק ובתנאים שיקבע.

לפיכך, על הנושה לבקש מבית המשפט שלפירוק להמשיך בהליכים המשפטיים נגד החברה, ולאחר קבלת אישור להמשך ההליכים ועם סיומו של ההליך ומתן פסק הדין המזכה אותו לקבל סכום קצוב מהחברה, עליו להמציא לנאמן את פסק הדין כהוכחת חוב. ככלל, על הנושה הנזיקי המעוניין לקבל פסק דין נגד חברה בהקפאת הליכים או בהסדר נושים לצורך הגשת תביעת חוב, להגיש לבית המשפט שלפירוק את בקשתו להמשך ההליכים נגד החברה, בסמוך לאחר מתן החלטה על עיכוב ההליכים על ידי בית המשפט הדן בתביעתו, וזאת כדי לא להביא ל"גרירת" התביעה והימשכותה על פני כל תקופת ההסדר ומעבר לה, ומאידך, לאפשר לנאמן בהסדר הנושים לשקלל את סיכויי וסיכוני התביעות הנזיקיות התלויות ועומדות כנגד החברה בעת הצעת ההסדר לנושים בעלי חובות ברי תביעה וכן להביא את התמונה המלאה בפני אותם נושים טרם ההצבעה.

עוד קבע בית המשפט כי ראוי במסגרת הפרסום אודות הליך הקפאת ההליכים יצוין כי על אותם נושים בעלי תביעות שאינן בנות תביעה בפירוק להודיע לבעל התפקיד על זכות התביעה העתידית שלהם, ובדרך זו, יקודם הן האינטרס של החברה, הנאמן ויתר הנושים והן האינטרס של אותם נושים מיוחדים בעצמם, שיוכלו להיות שותפים למהלכים בהליך חדלות הפירעון ולקבל מידע אודות החלטות שעשויות להשליך באופן זה או אחר על זכויותיהם.