שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

התנית שירות בשירות

24.08.2010

אברהם סיני נ' בנק הפועלים בע"מ, בבית משפט שלום בתל אביב - יפו, ת"א 1154-00, בפני כבוד השופטת ד"ר דרורה פלפל, ניתן ביום 04 באוגוסט 2010.

התובע  חקלאי בעיסוקו, ניהל חשבון דביטורי מס' 26551 בסניף הנתבע בנתיבות; החשבון נפתח בחודש מאי. על-פי הנטען בכתב התביעה, החל משנת 1984 גדלה פעילותו העסקית של התובע והוא ביקש להגדיל את מסגרת האשראי שלו אצל הנתבע. לטענתו, התנה הנתבע את הגדלת האשראי ומתן ההלוואות בפתיחת תוכניות חיסכון בחשבונו, כך שהחל משנת 1987 אולץ התובע על ידי הנתבע לפתוח 44 תוכניות חיסכון כנגד קבלת אשראי והלוואות, כאשר, לגרסתו, כל בקשה שלו לקבל הלוואה כספית לוותה בחיוב מצד הנתבע לפתוח תוכנית חסכון או להגדיל את ההפקדות בתוכניות החיסכון הקיימות. בכל פעם שביקש לקנות ציוד לחברה, הוא נדרש לא רק לשעבד את הציוד לטובת הנתבע, אלא גם להגדיל את ההפקדות בתוכניות החיסכון. לטענתו, עובדי הנתבע לחצו עליו לסגור את יתרות החובה בחשבונו האישי, מבלי לפגוע בתוכניות החיסכון, אשר שועבדו לטובת האובליגו של החברה. בשנת 1996 נאלץ התובע למכור את ביתו על מנת לכסות את יתרת החובה בחשבונו; ובאותה שנה נכנס חשבון החברה להגבלה, ואז פדה הנתבע את תוכניות החיסכון של התובע.

לעמדת התובע, קיימת קורלציה ברורה בין מועד מתן ההלוואות למועד פתיחת תוכניות החיסכון, ובכך הפר הנתבע את הוראת סעיף 7א) לחוק הבנקאות שירות ללקוח(  האוסרת התניית שירות בשירות.

התובע העיד בתצהירו שלא היתה מבחינתו כדאיות כלכלית בהחזקת תוכניות חיסכון שהביאו רווחים קטנים בריבית נמוכה ולשלם במקביל ריבית גבוהה עבור אשראי; אולם לא היתה לו כל ברירה אחרת מכיוון שהבנק התנה את מתן האשראי לעסקי החקלאות שלו, בפתיחת תוכניות חיסכון. לעדותו בתצהירו, הבנק לא הסכים לשעבד את המשק ו/או לקבל ערבויות אישיות של אמו; וכחקלאי הזקוק לאשראי באופן קבוע, לא היתה לו ברירה אלא לפתוח תוכניות חיסכון בהתאם לדרישת פקידי הבנק.כן העיד בתצהירו כי מנהל הסניף מר סעדיה שעיה הבהיר לו פעמים רבות באופן מפורש שעליו לפתוח ולהחזיק תוכניות חיסכון כתנאי לקבלת אשראי, ואף לחץ עליו באופן עקבי להגדיל את מספר התוכניות, ולפתוח תוכניות המשך עם פדיון התוכניות שהסתיימו. לעדותו, חשבונו היה תמיד ביתרת חובה ולעתים אף בחריגה ממסגרת האשראי, ולמרות זאת שכנע אותו מנהל הסניף לפתוח תוכניות חיסכון נוספות.

בנסיבות המתוארות לעיל, קמה חזקה עובדתית, שלא נסתרה, כי הופעל לחץ כלכלי כלפי התובע, במסגרתו התנה הבנק את מתן שירותי האשראי, בפתיחת תוכניות חיסכון.

אציין, שאיני מקבלת את טענת הבנק בסיכומיו לפיה התובע היה יכול לעזוב את הבנק, מאחר ובנסיבות בהן עבד התובע עם הבנק בהיקפים של מאות אלפי שקלים, ושעבד לטובת הבנק כלים חקלאיים כגון משאיות וטרקטורים, קשה לאמור שהיתה לו אפשרות ממשית, בזמן אמת, לקום ולעזוב, ועדותו בעניין זה, מהימנה בעיניי. גם הטענה לפיה שימשו חשבונות התובעים גם למימון צרכיו הפרטיים של התובע, אינה רלבנטית כאשר באים לבחון את קיומה של התניית שירות בשירות. בנוסף התובע העיד, כי כ- 99% מהכספים שהוזרמו שימשו לעסק, והנתבע לא הוכיח את טענת ההגנה שלו, ש-1% שנותר יכול לפטור אותו מהחובה שלא להתנות שירות בשירות.

לאור עדותו של התובע כי: "הן (תוכניות החיסכון - ד.פ.) היו מתחדשות אוטומטית אם לא הייתי נותן הוראה לפרוע אותן. לא היתה לי אפשרות לתת הוראה לפרוע אותן, כי אם הייתי עושה זאת היו מקצצים לי באשראי." מכאן, שאווירת הכפיה שרתה ביחסים שבין התובע לבין הבנק. המסקנה המתבקשת העולה מהאמור לעיל היא שהתובע הרים את נטל השכנוע בדבר קיומה של התניית שירות בשירות.

אשר להתיישנות: בעניין ש.א.פ קבע בית המשפט העליון שכל זמן שהבנק התנה את העמדת האשראי ללקוח בהמשך קיומן של תוכניות החיסכון ובהמשך הפקדת כספים אליהן, לא יחל מרוץ ההתיישנות. התובע העיד בתצהירו שהנתבע לא הסכים לפדות את מלוא תוכניות החיסכון בשנת 1991, כך שנותרו תוכניות חיסכון בסכומים ניכרים עד שנת 1996, אז חלה ירידה חדה במחירי הירקות בעקבותיה נקלע התובע שוב למצוקה כלכלית ורק אז פדה הבנק את כל תוכניות החיסכון וביטל את מסגרת האשראי.  פועל יוצא מכל האמור לעיל אני קובעת שרק בשנת 1996 נפסק בפועל הלחץ הכלכלי שהפעיל הנתבע כלפי התובע, בדמות התניית העמדת אשראי בהמשך קיומן של תוכניות חיסכון והפקדת כספים אליהן, ועל כן לא חלה התיישנות על התביעה במועד הגשתה ביום 24.1.00.

התביעה מתקבלת חלקית, במובן זה שהנתבע ישלם לתובעים 2-1 פיצוי בסכום של 966,536 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד מתן פסק דין זה. בנוסף ישלם הנתבע לתובע 1 פיצוי בסך של 25,000 ₪ בגין עוגמת נפש.כמו כן, הנתבע ישא בשכ"ט עו"ד התובעים בסך של 100,000 ₪ + מע"מ וכן בהוצאותיהם אותן ישום הרשם. כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן