שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הפסד כספי קטין בבורסה על ידי אביו

08.01.2009

 ת.א005868/98   דוד פחימה נ'  בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', בית משפט השלום באר שבע, בפני כב' השופט יעקב שפסר, סגן נשיא, ניתן ב- 24/12/2008

 

עסקינן בקטין שנדבק באיידס מעירי דם נגוע, ובעקבות כך קיבל פיצוי ממשרד הבריאות, הפקיד אצל הנתבע 1 160,000 ₪ ונתן לאביו ייפוי כח, אך זה הפסיד הכל תוך 5 ימים בהשקעות ספקולטיביות. התובע טוען כי הבנק הפר את חובות הנאמנות והזהירות המוטלות עליו מכח היותו השומר והנאמן על כספי התובע, הקטין, אשר שם בו מבטחו והפקיד את כספו ועתידו בחשבון המנוהל אצלו. הפרת החובות הנ"ל מתבטאת בכך, שהבנק התיר לאביו לעשות בכספי החשבון כבשלו, לא בדק והתריע בפני התובע על דבר הפעולות הבלתי חוקיות שנעשו בחשבון, ולא מנע אותן. התובע טען כי הבנק התיר לאביו לסחור בכספי קטין, במסגרת ני"ע, ליטול אשראי חריג ובעצם בכך הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו וגרם לאובדן כספי הפיצויים של התובע. עוד טוען התובע כי הנתבע 1 ידע על מקור הכספים ולפיכך הייתה עליו חובה מוגברת לשמירת הכספים.

 

כנגד אביו טוען התובע כי ניהל את כספו באופן רשלני, תוך הפרת חובת הנאמנות והזהירות בהן הוא חב בתור אביו, עוד מציין התובע כי אמנם, אביו לקח על עצמו את יתרת חוב, אך הוא נותר בחוסר כל, וללא בטוחה לעתידו בשל היותו נשא איידס.

 

בית המשפט קבע כי אין לראות בחתימתו של התובע על ההוראה כויתור על זכות התביעה נגד הנתב וכי התובע במסמך זה ויתר על יתרת החובה שנותרה,ולא על הזכות לתבוע בגין כספו שהופקד. באשר לטענת התובע בגין כפיה ועושק בחתימת המסמך, נקבע כי לא הוכח היסוד לעילות אלה, עוד נקבע כי חובותיו של בנק כלפי לקוחו, מתוקף מעמדו כ"סוכנות חברתית" כמוגדר בהלכה הפסוקה, טומנות בחובן גם את החובה להבהיר בצורה מפורטת כל התחייבות שנוטל עליו הלקוח, לרבות הסיכון שהוא נוטל בכך, ואף צויין כי נוסח המסמך בענייננו מעלה ספק כבד בשאלה, האם אכן הוסבר לתובע ברמת הפירוט הגבוהה כנדרש, ונקבע כי המסמך הוכן לצורך העברת יתרת החובה אל האב.

 

נקבע כי למרות שלא הוכח כי הבנק היה מודע למקור הכספים אך העובדה שמדובר בחשבון קטין ואף אם סברתו כי מדובר בכספי אביו, לא נקט בזהירות הדרושה, כל שכן כשמדובר בקטין. נקבע כי בחשבון נעשתה פעילות אינטנסיבית ומסיבית בתוך ימים ספורים ואיש מהנתבעים לא עשה דבר על מנת לעצרה; נקבע כי לאור תפיחת החשבון לא יכול להיות בסיס לטענה כי היה רווח הגבוה מיתרת החריגה, נקבע כי פיקוח סביר של הבנק על החשבון המתנהל, היה צריך להביאו לא רק לאזהרת התובע, דבר אשר ספק רב אם נעשה, אלא אף לפעול באופן יזום למניעת נזק נוסף ההולך ומתעצם, ע"י הימנעות מהמשך מתן אשראים לחשבון הקורס.

 

לאור כל האמור נקבע כי הנתבעים הפרו במעשיהם את החובות המוטלות עליהם על פי כל דין ומכיוון שהנזק לא ניתן להפרדה ולייחוס מי מהנתבעים בנפרד, נקבע כי הבנק והאב יחוייבו כמעוולים במשותף, כמו כן הנתבע 1 יחוייב ב25% משיעור הנזק ואילו האב ביתרה על סך 85,000 ₪ בצירוף ריבית והצמדה, שהינם היתרה מתוך 160,000 ₪ שהופקדו, אך 75,000 ₪ שימשו את התובע לצרכיו האישיים.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן