שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מימוש משכנתא – סמכות עניינית

מאת: מתוך פקס בנק - גיליון 51   |   12.02.2006

 

בתיק זה נדונה בקשה למחיקה על הסף, בשל העדר סמכות עניינית. המבקשת הגישה תביעה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו "טרם הגיע המועד למימוש המשכנתא שנרשמה על נכס הרשום בגוש 1881 חלקה 2-14 (להלן : "הנכס") והרשום בתיק מינהל שבבעלות המבקשת לטובת המשיב". ב"כ המבקשת טוען, כי יש לבימ"ש המחוזי סמכות לדון  במימוש משכון רשום על הנכס. ב"כ המשיב טוען, כי לבימ"ש אין סמכות עניינית לדון בעניין, שכן מדובר בזכויות אובליגטוריות.

 

בה"פ (מחוזי תל-אביב-יפו) 1487/04  לוי מיכאל ואח' נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ואח',תק-מח 2005 (1), 7915 ,עמ' 7917. נדונה סוגיה דומה, בימ"ש קבע : "זכויותיהם של המשיבים המשועבדות כלפי הבנק, הינם איפוא זכויות אובליגטוריות בלבד, להבדיל מזכויות קנייניות. זו גם הסיבה שלטובת הבנק נרשם משכון בלבד, שאינו זכות במקרקעין, להבדיל ממשכנתא המהווה זכות במקרקעין. משכך, תביעתם של המשיבים הינה תביעה לסעד הצהרתי בנוגע להיקפו, תוקפו וההליכים מטעמו של משכון בשל זכויות אובליגטוריות שיש להם. מכאן, שאין הסעדים המבוקשים נכנסים לגדרו של סעיף 51(א)(3) לחוק. נותר איפוא לבחון מהו שוויו של המשכון כדי לבחון האם מצויים אנו במסגרת סמכותו של בימ"ש זה. על פי סעיף ה' להמרצת הפתיחה, הסכום הינו 55,000 ₪, עפ"י האמור ברישא הסעיף הנ"ל, או סכום של 575,678 ₪, כאמור בסיפא לסעיף ה' הנ"ל. גם על פי דפי החשבון הערוכים ליום 18.11.04 (תאריך הגשת המרצת הפתיחה), שצורף כנספח ט' לבקשת המשיב 1 וזהה לנספח ב' להמרצת הפתיחה, חובם של המשיבים למועד הגשת התובענה עמד על סך של כ- 900,000 ₪. לפיכך, הסכום הינו מתחת לגבול סמכותו העניינית של בית משפט זה" .

 

דברים אלו יפים גם בענייננו. המבקשת לאורך כל כתב התביעה מכנה את המשכון כמשכנתא.  ומכאן כנראה נבעה טעותה של המבקשת בהגשת תביעה זו לבימ"ש המחוזי. אולם מאחר והדירה איננה רשומה בטאבו  – מדובר במשכון על זכות אובליגטוריות, שאיננה "זכות במקרקעין" – על כן  יש לבחון מה שווי המשכון. שווי המשכון נופל מ-2.5 מיליון ₪. מכאן שהסמכות נתונה לבית משפט שלום. 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן