שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת הגילוי באשר לתנאי הביטוח שערך הבנק ללקוח

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   05.11.2005

חובת הגילוי באשר לתנאי הביטוח שערך הבנק ללקוח

הוראות המפקח על הבנקים קובעות כי על הבנק להודיע ללקוח אחת לשנה על הסכומים ששולמו בגין ביטוח במהלך השנה החולפת, לרבות אישור בגין שיעור וסכום הפרמיה השנתית ששולמה בגין כל אחד מהביטוחים. על האישור להיות תואם גם לדרישת מס הכנסה; סכום הכיסוי ושיעור השינוי לעומת השנה הקודמת בגין כל אחד מהביטוחים; הבהרה כי הלקוח יכול לבטל את הפוליסה בכל עת ללא עמלה, אם יציג בפני התאגיד הבנקאי פוליסת ביטוח חילופית שתשועבד לטובת התאגיד הבנקאי; היעדר החובה לבצע ביטוח בגין הלוואות בסכומים עד 30,000 ש"ח או שיתרתן אינה עולה על סכום זה, לרבות האפשרות לבטל ביטוחים קיימים אלה.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן