שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

כללי

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   05.11.2005

כללי

במסגרת הליך קבלת המשכנתא נדרשים הלווים, כדבר שבשגרה, לבטח עצמם בביטוח חיים, וזאת במידה שחלילה יפקוד אותם אסון, חברת הביטוח תשפה את הבנק ביתרת החוב. או אז לא יידרש הבנק לנקוט בהליכים לגביית יתרת החוב. במקרים בהם מדובר במספר לווים. הרציונל העומד מאחורי דרישת הבנק היא כי בשעה שנתן את ההלוואה בדק את יכולתם של כל הלווים לעמוד בתשלומי המשכנתא, וכעת משנותרו הלווים האחרים לבדם יקשה עליהם לעמוד בהחזרי המשכנתא.

 

כמובן שמדובר גם באינטרס ברור של הלווים עצמם, שכן במות הלווה למעשה משפה חברת הביטוח את הבנק בכל יתרת הסכום אותו חב הלווה.

 

הגם שמדובר בעניין ביטוחי גרידא מצאנו לנכון להרחיב בעניין, שכן בדרך-כלל חוזה הביטוח נערך בסניף הבנק ואורגן הבנק הוא אף זה אשר מסביר ללווים את חשיבותו ואף עומד על קיומו. משכך, יש לבחון הליך זה באספקלריה של דיני הבנקאות, על הפסיקה הענפה בתחום, תוך התחשבות בחובות החלות על הבנקים וכן של דיני הביטוח.

 

הטענות השכיחות שנטענות בעניין עוסקות בגילוי מצבם הבריאותי של הלווים בשעת נטילת המשכנתא ובעצם עריכת הביטוח, מקום שכלל לא נערך או נדרש ביטוח חיים מלווים או כמובן לגבי תנאי חוזה הביטוח.

 

מפאת חשיבותו של הביטוח, הקדיש המפקח על הבנקים סעיף נפרד להסדרת עניין זה[1].

 

בסעיף 11א להוראות[2], נקבע כי הבנק רשאי לדרוש מהלווה לבטח את הנכס המשמש כערובה להלוואה וכן לבצע ביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה שקיבל. הסעיף ממשיך וקובע כי הבנק יודיע ללקוח על תנאי הביטוח באמצעות הבנק לפני חתימתו על הסכם ההלוואה.

 [1]     הוראות ניהול בנקאי תקין, המפקח על הבנקים, עדכון פברואר 2005, נהלים למתן הלוואות לדיור, עמ' 451.

[2]     הוראות ניהול בנקאי תקין, המפקח על הבנקים, עדכון פברואר 2005, נהלים למתן הלוואות לדיור, עמ' 451.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן