שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

פרסום המכירה

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   28.10.2005

כעבור 15 ימים לפחות ממשלוח הדין וחשבון לזוכה ולחייב כאמור בתקנה 65(ג), תפורסם מודעה ברבים על מכירתם של המעוקלים; המודעה תפרט את המעוקלים ויצוין בה סכום השומה, התקופה להגשת הצעות קנייה, והלשכה שאליה יש להגיש את ההצעות האמורות.

 

המודעה תפורסם ברשומות, בעיתון יומי, בלוח המודעות של הלשכה, או באחד מאלה, כפי שיורה ראש ההוצאה-לפועל, ויכול ראש ההוצאה-לפועל להורות על פרסום בכל צורה אחרת[1].

 

בעניין משולם[2] התקיימה התמחרות שנייה בפני ראש ההוצאה-לפועל ללא פרסום הזמנה כדין, כנדרש בתקנה 66 לתקנות ההוצאה-לפועל. כונס הנכסים פרסם הודעה ש"כיסתה" אך ורק את ההתמחרות הראשונה, שנערכה בפניו. נקבע, כי אומנם קיום ההתמחרות השנייה ללא פרסום הודעה כדין ושיתופו של מציע שלא היה שותף להתמחרות הראשונה מהווים פגם בהליך המכירה. עם זאת, פגם זה לא הצדיק את ביטול ההליך באותו עניין. בהתבוננות בהליך "ממעוף הציפור" נראה כי הפרמטר היחידי שהשתנה הינו מחיר הנכס, שנקבע בסופו של דבר על-סך העולה בקנה אחד גם עם חוות-דעת השמאי מטעם החייבים. השינוי הנ"ל פעל לטובת החייבים, ועל-כן נקבע כי אין מדובר בפגם מהותי, ואין לבטל את הליך המכירה לבקשת החייבים, שכן הם לא נפגעו מן הפגמים בהליך.[1]     תקנות ההוצאה-לפועל, התש"ם-1979, תקנה 66.

[2]     בר"ע (חי') 3408/01 משולם נ' ברינט, דינים מחוזי לב(10) 348.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן