שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חשיבות ההקפדה על הוראות הדין לגבי סדרי המכירה

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   28.10.2005

מכירת נכס לשם גביית חוב של בעליו היא מהלך חמור וקיצוני הפוגע בזכות הקניין שלו לשם מימוש זכות אחרת. לפיכך, יש להקפיד בייחוד על כך שכל ההליכים ייעשו תוך הקפדה מלאה על הוראות הדין ועל כך שיתנהלו בהגינות וביושר[1].

 

אם סטה ראש ההוצאה-לפועל מהוראות תקנות ההוצאה-לפועל בעניין המכירה, נפגמה החלטתו ונמצא כל הליך המכירה פגום מעיקרו[2].

 

הליך שהתנהל ללא הזמנת החייב כאשר החוק מחייב הזמנתו, הרי "זהו פגם היורד לשורשו של ההליך... הליך כזה מתבטל משום חובת הצדק אפילו כשמדובר בהחלטה של בית-משפט, ואפילו מדובר במקרים בהם לא נקבעה בחוק אפשרות של ביטול פסק-דין."[3]

 

בעניין וקנין[4] העלו החייבים לפני ראש ההוצאה-לפועל, בטרם אישר את המכירה, טענות בדבר פגמים מהותיים שנפלו בהליך המכירה. בין היתר טענו כי כונס הנכסים לא הגיש לראש ההוצאה-לפועל דין וחשבון כמצוות תקנה 68(ב);
פעל בניגוד לצו המינוי של ראש ההוצאה-לפועל, ובכך שלא המציא לראש

ההוצאה-לפועל "מדי חודשיים דו"ח פעולות" ובכך ש"מכירת הנכס לא תואמה עם המוציא-לפועל, ההצעות לא הובאו לעיונו, וכן לא תואם עימו הסכם המכר". כבוד השופט טירקל קבע כי טענות אלו אינן עניין של מה בכך והן מעוררות חשש שהליכי המכירה לא נעשו תוך הקפדה מלאה על הוראות הדין, ועל כך שיתנהלו בהגינות וביושר. על ראש ההוצאה-לפועל היה לדון בטענות אלו של החייבים לפני שאישר את המכירה, ומשלא עשה כך, דין החלטתו להתבטל.[1]     בר"ע (ב"ש) 86/94 שפר תעשיות לאטקס נ' בנק הפועלים, תק-מח 95(1) 131.

[2]     ע"א 555/71 אסתר אמסטרדמר נ' יוסף מוסקוביץ ואח', פ"ד כו(1) 793, 806-807.

[3]     בר"ע (ב"ש) 86/94 שפר תעשיות לאטקס נ' בנק הפועלים, תק-מח 95(1) 131.

[4]     רע"א 2404/01 וקנין נ' בראון, פ"ד נו(1) 913.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן