שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

התניית שירות בשירות, והדרך להוכחתה

21.10.2005

 

התניית שירות בשירות, והדרך להוכחתה; חובות הבנקים אינם מוחסרים עת מדובר בלקוחות מתוחכמים

ע"א 7424/96 בנק המזרחי בע"מ נ' חברת אליהו גרציאני, פ"ד נ"ד(2) 145

עובדות

הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר נגד החייבת וערביה. האחרונים צרפו לבקשת רשות להגן חוות-דעת של רואה חשבון, ולפיה חשבון החברה (החייבת) בבנק, נמצא ביתרת זכות. לכן, הם קיבלו רשות להתגונן. לאחר שמיעת ההוכחות, דחה בית-המשפט המחוזי את התביעה ומכאן הערעור.

המשיבים טענו כי הבנק נהג עמן שלא דין, התנה שירות בשירות וסירב להיענות לפניותיהם לממש את תוכניות החיסכון שכפה עליהם במהלך העסקים עימו.

הבנק טען, שהמשיבים פעלו תוך קבלת ייעוץ מרואה חשבון ומעורך-דין, ולכן אין מקום למסקנה כי הבנק הפר את חובת הנאמנות שלו כלפי לקוחותיו. בעניין טענת התניית שירות בשירות, טען הבנק, שנטל ההוכחה על המשיבים, אשר עדותם הוגדרה כרפה. הם לא הביאו ראיות פוזיטיביות לקיום קורלציה בין מתן האשראי לבין פתיחת התוכניות. קורלציה זו, לטענת הבנק, צריכה להתקיים בין השירותים המתייחסים לאותה אישיות משפטית.

נקבע

הוראת סעיף 7 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) - כמו הוראות נוספות בחוק זה - נותנת ביטוי לחובת הנאמנות ונגזרת ממנה. הפסיקה פירשה את מערכת היחסים שבין הבנק ללקוח כמערכת המטילה על הבנק חובת נאמנות ביחס ללקוחותיו.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן