שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

סדר דין - ההכרעה במחלוקות עובדתיות בשלב של בקשת רשות להגן

21.10.2005

 

סדר דין - ההכרעה במחלוקות עובדתיות בשלב של בקשת רשות להגן

ע"א 5931/95, הנרי צבי רוזן נ' בנק המזרחי המאוחד, תקדין עליון 99(3) 69

עובדות המקרה

המערער, מנהל סניף בנק בעברו, פנה אל הבנק וביקש מידע על המסחר במכשירים פיננסיים עתידיים. בעקבות חילופי דברים, השקיע המערער סכום כסף מסויים. המערער טען, כי הבנק הציג כלפיו מצגים מטעים, בטרם הצטרף למסחר, ובמהלכו, תוך שפעל ברשלנות ובניגוד עניינים. כן טען המערער טענות רבות נוספות. לדבריו, אם תתקבל טענותיו, ימצא חשבונו ביתרת זכות, ולא יוותר לו חוב כלפי הבנק. מדובר באותה יתרת חוב, שבגינה הוגשה התביעה, שבית-משפט קמא סירב לבקשתו להתגונן, בדחותו את כל טענות המערער.

בית-המשפט ראה בכישוריו ובמיומנותו של המערער, בהצטרפם להתנהגותו במהלך המסחר נשוא הבקשה, כמצמיחים טענת הגנה של מניעות מלהעלות טענות כלשהן כלפיו.

בעניין העמלות המופרזות קבע בית-משפט קמא, שהן אינן יכולות להישמע במסגרת חוק החוזים האחידים, לאור סעיף 23(א)(1) לחוק זה.

המחלוקות - המשפטיות והעובדתיות, שנתגלעו בין הצדדים רבות ומשתרעות על משמעותן של כל פעולותיהם בהקשרו של המסחר במכשירים פיננסיים.

נקבע

לא היה מקום להכרעותיו של בית-משפט קמא במחלוקות העובדתיות, בשלב זה של הדיון - בקשת רשות להגן. זאת אומר בית-המשפט העליון, בניגוד לטענות המשפטיות, בהן מותר להכריע בגדר בקשת רשות להגן. בנסיבות בהן השאלה המשפטית אינה נקיה מספקות, לא יהא זה מן הדין להגביל את מתן הרשות להתגונן, לטענותיו האחרות של המערער.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן