שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

סדרי דין - אופן עריכת תצהיר בבקשת רשות להגן; הגשת תצהיר באיחור

21.10.2005

 

סדרי דין - אופן עריכת תצהיר בבקשת רשות להגן; הגשת תצהיר באיחור

ע"א 5520/90, בש"א 5521/90 חברת שבת שרון בע"מ ואח' נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, פ"ד מ"ו(5) 462

עובדות המקרה

הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר נגד המערערים. האחרונים הגישו בקשה למחיקת התביעה על-הסף, ולמחיקת הכותרת ולחלופין לאפשר להם להתגונן כנגד התביעה.

טענתו העובדתית, המרכזית, של המצהיר, נמצאה על-ידי בית-המשפט המחוזי כוללנית ובלתי-מפורטת. עוד נקבע על-ידי בית-המשפט המחוזי, כי ההפניות שבתצהיר (למסמך אחר) אינן כדין.

סיכומו של דבר, רשות להגן לא ניתנה והמערערים חוייבו לשלם את סכום התביעה.

נקבע

הקו המנחה שאומץ על-ידי בית-המשפט העליון ב-ע"א 464/62 מרכז לפירות וירקות בע"מ ואח' נ' ברמלי פ"ד י"ז 999, בעמ' 1004, בעניין הגשת תצהיר נוסף במסגרת הבקשה לרשות להגן הוא, כי אמנם יש ובית-המשפט יתיר לנתבע המבקש רשות להתגונן להגיש תצהיר נוסף, כדי לבאר פרטים שהיו סתומים, אך אין זה מחוייב המציאות. במקרה גבול, כאשר נראה לשופט כי יש לנתבע הגנה אלא שפרטיה לא נתבארו די הצורך, יוכל לאפשר לנתבע להגיש תצהיר נוסף כדי למנוע קיפוח הגנתו, אך שום חובה לנהוג כך אינה מוטלת.

הערכאה הראשונה סברה שהיה בטענת המערערת הראשונה בדבר ההלוואה שהובטחה לה על-ידי המשיב כדי להקים עילת הגנה כנגד תביעת המשיב. טענה זו פורטה במידת-מה בבקשת הרשות להגן, אך לא זכתה לפירוט משפיק בתצהיר המקורי שצורך לבקשה, ומטעם זה לא שימש עילה למתן רשות להתגונן. תצהירו המקורי של המערער השני היה כוללני ולאקוני למדי, אך התצהיר הנוסף שביקש להגיש היה מפורט כדבעי, ונכללה בו סקירה ארוכה של ההשתלשלות העובדתית שקדמה לחתימת ההסכמים עם המשיב, כולל פרטים בנוגע לטענת ההלוואה.

הבקשה להגשת התצהיר הנוסף הוגשה בשלב מאוחר ביותר של ההליך המשפטי. התצהיר מכיל עובדות אשר יש בהן כדי לבסס לכאורה טענת הגנה של המערערים. ניתן להתגבר על אי-הנוחות העלולה להיגרם למשיב בשל קבלת התצהיר הנוסף בשלב זה בפסיקת הוצאות לטובתו. אי-נוחות זו אינה שקולה כנגד התוצאות הקשות שעלולות להיגרם מבחינת המערערים עם קבלת התביעה נגדם ללא כל דיון לגופו של עניין.

הערעור התקבל.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן